Rzymskie widoki

Na wystawie znalazło się 36 grafik z 40 posiadanych przez muzeum. Cztery nie nadają się do ekspozycji. Wszystkie stanowią fragment liczącej około 70 prac kolekcji, sprowadzonej do kraju przez prywatnego kolekcjonera. Zbiór trafił do muzeum przed wojną. Był już zdekompletowany, o czym świadczy numeracja grafik. Weduty pojawiły się we Włoszech w osiemnastym wieku. Pełniły wówczas tę samą rolę, co dziś pocztówki czy foldery promocyjne miasta. W Polsce spopularyzował je Bernardo Bellotto, czyli słynny Canaletto, nadworny malarz króla. Osiadły w Warszawie mistrz dokumentował widoki stolicy. Czynił to z niesłychaną precyzją i wiernością oryginałowi. Były tak dokładne, że na ich podstawie odbudowywano Warszawę zniszczoną w drugiej wojnie światowej.

Komentarze

Dodaj komentarz