Przygarnij sierotę

– Teraz do włączenia się w pomoc dziecku chcemy w większym stopniu zaangażować rodziny, które świadomie, po przebyciu odpowiednich szkoleń, będą pełnić funkcję zastępczą. Założeniem nowego systemu jest przygotowanie ich do pełnienia tej ważnej roli – tłumaczy Henryk Hildebrand, dyrektor PCPR w Raciborzu. Chce, aby byli to ludzie, którzy z wyboru zamierzają pomagać dzieciom i wręcz oczekiwali na malca. Są wówczas odpowiednio nastawieni. Żeby dziecko nie trafiało do nich przez przypadek.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego. PCPR pomaga opiekunom, prócz tego daje pieniądze na utrzymanie malca.
Każdy, kto chciałby zostać rodzicem zastępczym, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przy ul. Grzonki 1.

Więcej informacji uzyska telefonicznie pod nr. 032 415 20 28 lub w internecie na stronie www.pcpr.raciborz.org.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz