post image
Racibórz jest 21. miastem upamiętnionym monetą dwuzłotową


Racibórz ma bogatą historię i jest ważnym grodem na historycznej mapie nie tylko Śląska, ale i Polski. Pierwsza wzmianka o Raciborzu pojawiła się już w „Kronice” Galla Anonima, który odnotował zdobycie grodu przez Bolesława Krzywoustego w 1108 roku. Po podziale Śląska w 1173 roku wyodrębniło się Księstwo Raciborskie. W 1217 roku nastąpiła lokacja miasta, którego szczególna rola polegała na tym, że kontrolowało wylot Bramy Morawskiej na Śląsk. Księstwo Raciborskie w 1336 roku przeszło we władanie Przemyślidów opawskich, a w XVI wieku weszło w skład unii Korony Czeskiej Świętego Wacława. W połowie XVIII wieku, wraz z większością Śląska, Księstwo Raciborskie przeszło pod władztwo Hohenzollernów – najpierw w składzie Prus, a następnie także Niemiec. Rozwój urbanistyczny miasta zapoczątkowało wybudowanie w 1846 roku linii kolejowej z Berlina do Wiednia i dalej do Stambułu. Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku Racibórz pozostał w granicach Niemiec i stał się miastem granicznym oraz siedzibą władz prowincjonalnych. W czasie wojny został znacznie zniszczony, bo w prawie 85 proc. W 1945 roku znalazł się w granicach Polski. W lipcu 1997 roku miasto doświadczyło katastrofalnej powodzi, ze skutkami której zmaga się do dziś.
Warto wspomnieć też, że miasto posiada długą tradycję menniczą. Pierwsze monety wybijał w grodzie książę Mieszko Plątonogi. Założona przez niego na początku XIII wieku mennica w Raciborzu funkcjonowała do początków XVIII wieku. Miasto emitowało także własny pieniądz zastępczy w początkach XX wieku. Nic więc dziwnego, że Racibórz został upamiętniony monetą dwuzłotową w serii NBP „Historyczne miasta w Polsce”. Rewers monety przedstawia wizerunek Wieży Więziennej, a w tle stylizowaną wstęgę Odry z lotu ptaka. Na awersie widoczne jest godło RP oraz stylizowany fragment muru miejskiego z blankami i bramą o rozwartych wrotach.
Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję serii „Historyczne miasta w Polsce” we wrześniu 2005 roku. Zainaugurowała ją moneta poświęcona Gnieznu. Dotychczas okolicznościową dwuzłotówką upamiętnionych zostało 20 miejscowości: Gniezno, Kołobrzeg, Włocławek, Jarosław, Cieszyn, Bochnia, Elbląg, Legnica, Chełm, Żagań, Nysa, Pszczyna, Sandomierz, Chełmno, Nowy Sącz, Kalisz, Kwidzyń, Płock, Łomża i Gorzów Wielkopolski. Moneta raciborska jest 21. w tej serii, a do kwietnia 2008 roku zostaną wyemitowane łącznie 32 monety. Wyboru miast dokonał zespół historyków, któremu przewodniczył prof. Henryk Samsonowicz. Wszystkie monety serii są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.