post image
Przynajmniej raz w kwartale miejsca dorosłych radnych zajmą młodzi


Jak tłumaczy Barbara Chrobok, rzeczniczka wodzisławskiego magistratu, trudno mówić o konkretnej liczbie młodych radnych: – Nie wiemy, czy wszystkie podmioty skorzystają z możliwości pracy w ramach Młodzieżowej Rady Miasta. Nie chcemy nikogo zmuszać, niemniej władze samorządowe są otwarte na współpracę z młodzieżą.
Lech Litwora, przewodniczący rady miejskiej, tłumaczy, że młodzi mają wykształcić społeczeństwo obywatelskie. – Młodzież będzie uczestniczyła w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji. Swoje propozycje zgłaszać będzie prezydentowi miasta, a ten może je z kolei skierować pod nasze obrady. Przedstawiciele rady będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji i w sesjach – mówi Litwora.
Zasady pracy młodzieżówki są niemal identyczne jak dorosłej rady miejskiej. Kadencja trwać będzie cztery lata. Radny traci mandat, gdy nie będzie obecny bez usprawiedliwienia na dwóch sesjach lub też należycie nie będzie wypełniał swojego mandatu.
W Młodzieżowej Radzie Miasta nie będzie komisji stałych, ale będą za to tzw. grupy robocze, którym przewodniczyć będą rzecznicy. Przynajmniej raz na kwartał odbywać się będzie forum rzeczników, któremu przewodniczyć będzie prezydent miasta. I tu właśnie przedstawiane będą projekty młodzieży. Prezydent i każda grupa robocza mogą też wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady.
Rada finansowana będzie z budżetu miasta. – Ile będzie kosztować jej działalność, trudno dziś powiedzieć. Na pewno będą to koszty artykułów papierniczych. Pieniądze na młodzieżowe projekty zabezpieczone będą w poszczególnych wydziałach, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia – wyjaśnia Barbara Chrobok.
Młodzi radni wybrani zostaną w swoich szkołach, uczelniach i organizacjach. – Oficjalnie wybory rozpoczynają się 1 października i w wielu szkołach połączone będą z wyborami samorządów szkolnych. Mamy nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta ukonstytuuje się do końca października – informuje Ryszard Zawadzki, wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.