Tak dla WFOŚ


W latach 1996-2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował wysiłki Knurowa w zakresie ochrony wody kwotą 3,7 mln zł, ochrony atmosfery – 5,9 mln zł, gospodarki odpadami – 5,9 mln zł, dał też 300 tys. zł na profilaktykę zdrowotną. Miasto dwukrotnie zdobyło tytuł gminy przyjaznej środowisku. Ma nowoczesne ekologiczne wysypisko, porządkowana jest gospodarka odpadami, powstaje tu bezpieczne składowisko azbestu.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz