Wszystkie jaja w sklepach muszą być opieczętowane
Wszystkie jaja w sklepach muszą być opieczętowane

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku w naszym kraju zaczęły obowiązywać przepisy regulujące hodowlę kur niosek. Dyrektywa ustanowiona w 1999 roku określiła minimalne normy ich ochrony. Obecnie wyróżniamy cztery sposoby chowu, które przekładają się na cztery typy jaj, oznaczane cyframi od zero do trzy:
0 – chów ekologiczny: kura ma stały dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu ponadto karmiona jest paszą ekologiczną.
1 – chów ściółkowy z zapewnieniem wolnego wybiegu: kura ma stały dostęp do wolnego wybiegu, z reguły na noc jest zamykana.
2 – chów ściółkowy bez wybiegu: kura nie ma dostępu do wybiegu na wolnym powietrzu, może jednak swobodnie poruszać się po kurniku, którego podłoże pokryte jest ściółką.
3 – chów klatkowy: kura trzymana jest w klatce, w której je, znosi jaja i której nigdy nie opuszcza.
Ten ostatni wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza w kręgach obrońców zwierząt. Szczególnie oburzająca wydaje się mała przestrzeń przypadająca na kurę. I trzeba się z nimi zgodzić, gdyż to zaledwie powierzchnia kartki formatu A4! Według obrońców, wśród tak stłoczonych kur dochodzi do kanibalizmu; kury wydziobują sobie pióra, oczy, grzebienie, wiele z nich tak poranionych ginie. Żeby temu zapobiec hodowcy obcinają im dzioby! Ten okrutny proceder jest dopuszczalny dla kurcząt nie starszych niż 10 dni.
Jednak, jak podkreśla lekarz weterynarz Ryszard Wilk z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rybniku, wciąż zaostrzane przepisy w unii poprawiają los kur. – Według obecnych przepisów, na jedną kurę przypada 550 cm kw. powierzchni klatki. Od 1 stycznia 2012 roku ma to ulec zmianie. Standardem stanie się bowiem 750 cm kw. na nioskę. Ponadto klatka będzie musiała być wyższa, wyposażona w gniazdo, ściółkę i odpowiednie grzędy – informuje. Dodaje również, że warunki chowu, czyli wymiar klatek, kwestia wentylacji kurnika, w tym określanie parametrów tlenu, dwutlenku węgla i amoniaku oraz składniki paszy są regularnie kontrolowane przez inspektorat.Na opakowaniu jaj przeznaczonych do sprzedaży powinny się znaleźć:
określenie typu chowu,
jakość, czyli klasa: „A” oznaczająca jaja świeże i „B”, którą oznaczane są jaja przeznaczone dla celów przemysłowych, niespożywczych,
wielkość jaj sklasyfikowana według wagi:
S – małe, o wadze poniżej 53 g
M – średnie, o wadze 53-63 g
L – duże, o wadze 63-73 g
XL – bardzo duże, o wadze powyżej 73 g
data ważności (nie dłużej niż 28 dni od zniesienia; w sprzedaży jaja powinny się znaleźć najpóźniej do 21 dnia od daty zniesienia). (Mary)Odcyfrowujemy metrykę jajka oznaczonego kodem:
3-PL-24111301:
3 – sposób chowu
PL – kraj pochodzenia
Ostatnie 8 cyfr to weterynaryjny numer identyfikacyjny, gdzie:
24 – oznacza województwo,
11 – powiat,
13 – zakres działalności,
01 – kod firmy.

1
Baner reklamowy

Komentarze

  • gosc jajka 20 maja 2009 00:52 to dobrze ze tak jest znakowane tak powinno się wszystkie towary znakowac

Dodaj komentarz