Przedłuży żywot kopalni

– słyszymy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kopex. Roboty polegają na wydrążeniu szybu o średnicy 8 m i głębokości 1164 m, który będzie doprowadzał świeże powietrze do nowego rejonu kopalni, posłuży też do transportu materiałów i załogi. Firma ma cztery lata uporanie się z robotą, więc wszystko musi być gotowe w połowie 2013 roku. Pierwsza tona węgla z nowego pola zostanie wydobyta w 2018 roku. W 2022 roku wydobycie węgla koksowego osiągnie poziom 6500 ton na dobę. W późniejszym czasie fedrunek wzrośnie nawet do 12 tysięcy ton na dobę!
To jedna z największych inwestycji w polskim górnictwie od 20 lat. Oznacza niemal budowę nowej kopalni! W sąsiedztwie szybu 1 Bzie, na obszarze około 13 ha, w latach 2013-2018 powstanie cała infrastruktura, m.in. budynek administracyjno-socjalny, stacja odmetanowania, rozdzielnie, obiekty systemu klimatyzacji, zaplecze warsztatowe, kotłownia oraz place i drogi. Do 2018 roku budowa będzie kosztowała ok. 1,1 mld zł. Do 2030 roku, kiedy zostanie osiągnięte docelowe wydobycie, JSW wyda ok. 2,1 mld zł!

1
Baner reklamowy

Komentarze

  • szuedat nowa inwestycja 12 sierpnia 2009 16:39najlepiej wydac pieniadze ,a potem zasuc tak jak pole warszowickie

Dodaj komentarz