W górnictwie będzie mniej pracy


Spółka przedstawiła założenia polityki zatrudnienia w 2010 roku.

Wynika z niej, że w ciągu najbliższych miesięcy planuje wyłącznie przyjęcia mające na celu uzupełnienie stanu zatrudnienia zmniejszonego z powodu odejść pracowników na emerytury i renty. Ilość przyjęć do pracy w porównaniu z ubiegłymi latami będzie ograniczona i uzależniona od potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki.

W związku z niewielką liczbą przyjęć innych pracowników nie będzie ogłaszany nabór kandydatów do pracy. Wszystkie złożone wcześniej podania będące w dyspozycji działów zatrudnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych JSW nie tracą ważności. Ponadto zainteresowani podjęciem pracy w spółce będą mogli na bieżąco składać w nich podania o przyjęcie do konkretnych jednostek organizacyjnych.

Dyrektorzy kopalń otrzymali też zgodę zarządu spółki na przyjmowanie nowych pracowników w miejsce zwalnianych dyscyplinarnie.
 

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz