post image
20013704


Eksponaty pochodzą z muzeum miejskiego tego miasta oraz muzeum w Miskolcu. Najciekawsze są stroje ludowe z przełomu XIX i XX wieku noszone przez mieszkańców owej enklawy zwanej ziemią Matyo, czyli Maciusiów, od imienia króla Macieja Korwina. Stroje te wiele mówią o mieszkańcach- bowiem po zewnętrznym wyglądzie nosiciela stroju wnioskowano o jego stanie cywilnym, ilości dzieci i wieku .Był to przez wieki lud pasterzy i są na wystawie świadczące o tym eksponaty. Można tu też oglądać meble i elementy wyposażenia mieszkań.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.