Wieści z Funduszu

Dofinansowanie do kwoty 11,5 mln zł rada nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach przyznała Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pieniądze te są przeznaczone na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Jest to jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Ma zmniejszyć zagrożenie powodziowe od Raciborza po Wrocław.Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, otrzymała tytuł „Przyjaciel Śląska”. Honorowe wyróżnienie wręczył w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego Tadeusz Kijonka, redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk”, podczas jubileuszu 15-lecia czasopisma.

Komentarze

Dodaj komentarz