W Rudach dzięki wsparciu WFOŚ udało się ocalić kompleks klasztorno-pałacowy / materiały prasowe
W Rudach dzięki wsparciu WFOŚ udało się ocalić kompleks klasztorno-pałacowy / materiały prasowe

Jeszcze nie tak dawno subregion zachodni, którego stolicą jest Rybnik, wykazywał niezbyt wielkie zainteresowanie środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od ubiegłego roku sytuacja ta diametralnie się zmieniała.
Zmiana polityki katowickiego Funduszu, który sam wyszedł z inicjatywą do gmin i podmiotów, zaowocowała dziesiątkami nowych umów na bardzo duże kwoty. Szerokim strumieniem popłynęły do naszego regionu środki na proekologiczne inwestycje – na ochronę atmosfery, termomodernizacje budynków, wymianę przestarzałych źródeł ciepła czy też odnawialne źródła energii.
– W ubiegłym roku z partnerami z subregionu zachodniego katowicki WFOŚ zawarł blisko 200 umów na łączną kwotę ponad 83 mln zł! Jest to najlepszy od wielu lat wynik, który plasuje gminy i podmioty zachodniej części województwa w czołówce beneficjentów uzyskujących wsparcie z Funduszu. Jest to zarazem efekt odwagi i determinacji samorządowców, spółdzielców oraz przedsiębiorców w sięganiu po środki publiczne przeznaczone na proekologiczne przedsięwzięcia – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes katowickiego WFOŚiGW, na konferencji prasowej zorganizowanej w Rudach.

Ekologia w kościele
Co ciekawe, o dotacje i pożyczki z WFOŚ-u zaczęły się starać nie tylko gminy, przedsiębiorstwa czy spółdzielnie z naszego regionu, ale także i parafie. Wręcz sztandarowym przykładem zabiegów księży zakończonych wielkim sukcesem jest zmodernizowany Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, w którym zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne. Bez przesady można powiedzieć, że kotłownia w rudzkim pałacu to dzisiaj wręcz XXII wiek . Nieprzypadkowo katowicki Fundusz zorganizował spotkanie na terenie w Rudach. Modernizacja rudzkiego zespołu była bowiem wzorcowym przykładem wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. Dzięki wsparciu m.in. WFOŚ -u w postaci dotacji i preferencyjnej pożyczki w wysokości ok. 3 mln 200 tys. zł, nie tylko udało się ocalić jeden z najcenniejszych zabytków województwa śląskiego, ale co ważne, kompleksowo zmodernizować w obiektach pałacowych gospodarkę cieplną. Kompleks jest teraz ogrzewany m.in. dzięki sondom geotermalnym, a ciepłą wodę zabezpieczają kolektory słoneczne. Przy zabytku powstały także mała oczyszczalnia ścieków oraz separator wody deszczowej. - To wszystko powoduje, że już teraz zespół w Rudach jest nie tylko piękny ale też całkowicie przyjazny dla środowiska i ochrony klimatu. W zachowanych starych murach zastosowano najbardziej nowoczesne technologie – dodała prezes Lenartowicz.

Człowiek i Stwórca
Ks. Jan Rosiek, dyrektor Zespołu Klasztorno –Pałacowego w Rudach, z dumą opowiadał dziennikarzom o efektach współpracy m.in. z katowickim Funduszem. – Bez wątpienia nasz projekt jest modelowym rozwiązaniem. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nie dzwonił, nie pytał. Ci, którzy przyjeżdżają, są zachwyceni ekologicznymi rozwiązaniami. Oto przykład współpracy człowieka ze Stwórcą – mówił na konferencji prasowej ks. Rosiek.
Obecny na spotkaniu ks. Bernard Koj, kanclerz gliwickiej Kurii, mówił, że dla wielu proboszczów i rad parafialnych przykład modernizacji obiektów pałacowych w Rudach jest dowodem na to, że można i warto ubiegać się o środki publiczne.
– Przy tak ogromnej inwestycji, która kosztowała ponad 7,5 mln zł, wnieśliśmy stosunkowo mało. Gdyby nie WFOŚ, gdyby nie pomoc z Funduszu, nie bylibyśmy w stanie przygotować tak dużych wniosków – podkreślił ks. Koj. Prezes Lenartowicz zaznaczyła, że to właśnie kuria gliwicka i katowicka są najbardziej aktywne z pozyskiwaniu środków z WFOŚ-u. Również kościół jest u nas prekursorem zastosowania wielu nowoczesnych rozwiązań, m.in. ogniw woltaicznych. – Wraz z kurią katowicką przygotowujemy obecnie poradnik dla parafii, które chciałaby skorzystać z dofinansowania na cele proekologiczne – dodał Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚ-u. Konferencja skończyła się debatą o najważniejszych wyzwaniach ekologicznych stojących przed lokalnymi społecznościami w gminach subregionu zachodniego
Powietrze, woda, energia
W ubiegłym roku blisko 200 umów katowicki Fundusz zawarł z gminami i podmiotami z naszego subregionu. To prawdziwy rekord. Najwięcej, bo ponad 28 mln zł, przeznaczono na ochronę atmosfery (m.in. termomodernizacje budynków, wymianę przestarzałych źródeł ciepła, na odnawialne źródła energii). 26 mln zł przeznaczono na ochronę wód (m.in. budowę kanalizacji sanitarnych i realizację programów przydomowych oczyszczalni ścieków). 13 mln zł wsparło działania związane z gospodarką wodną, zwłaszcza dotyczącą budowy zbiornika Racibórz Dolny. Ponad 13 mln zł stanowi dofinansowanie zadań związanych z demontażem i utylizacją azbestu, rozbudową systemu gospodarki odpadami, budową stacji segregacji odpadów i składowisk.

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz