Ogrzeją bloki słońcem
Raciborska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” otrzyma wsparcie finansowe w wysokości ponad 900 tys. zł na zabudowę powietrznych pomp ciepła i kolektorów słonecznych w sześciu budynkach wielorodzinnych. Tak nowoczesnej instalacji nie ma jeszcze w żadnym spółdzielczym bloku na Śląsku.
Nowe instalacje będą służyć mieszkańcom bloków przy ulicach Chodkiewicza, Królewskiej, Lotniczej i Siwonia. Przede wszystkim zmniejszą koszty ogrzewania.
Decyzję o przyznaniu dotacji i pożyczki podjął w maju zarząd katowickiego WFOŚ. Raciborska spółdzielnia otrzyma śordki przeznaczone na modernizację obecnego systemu produkcji ciepłej wody użytkowej na nowoczesny, proekologiczny system. – Solary zamontowane zostaną na dachach budynków, a w wydzielonych, osobnych pomieszczeniach zostaną umieszczone zbiorniki akumulacyjne warstwowego ładowania o pojemności kilku tysięcy metrów sześciennych. Dodatkowo przy nich zainstalowany zostanie moduł ciepłej wody i cyrkulacji, a na kolektorach moduł warstwowego ładowania wraz z kompletną armaturą i sterownikiem – informuje katowicki Fundusz.
Instalacja solarna zabezpieczona zostanie zbiornikiem wyrównawczym i specjalistycznym orurowaniem. Przewody prowadzone będą w przystosowanej do kolektorów słonecznych, kauczukowej izolacji termicznej odpornej na promieniowanie UV. Będzie to kompleksowa instalacja solarna z wykorzystaniem pomp ciepła typu powietrze – woda. Tak nowoczesnej instalacji nie ma jeszcze w żadnym spółdzielczym bloku na Śląsku.
Dzięki temu w mieście zmniejszy się poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, zwłaszcza pyłu, dwutlenku siarki i tlenków węgla, ponadto ok. 1500 GJ energii rocznie zostanie wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, co znacznie zmniejszy koszty ogrzewania tych obiektów.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz