Co łączy Ślązaków i Morawian? Znacznie więcej, niż sądzimy

– Zarówno plemiona śląskie, jak i Morawianie we wczesnym średniowieczu byli najprawdopodobniej odłamami Chorwatów, w przeciwieństwie do Polan, którzy byli najprawdopodobniej odłamem Serbów – pisze Dariusz Jerczyński, wnikliwy badacz dziejów Śląska i autor kontrowersyjnej w środowisku akademickich historyków "Historii narodu śląskiego".

1200 lat minęło...

W minioną sobotę prawie 50 członków Ruchu Autonomii Śląska, także z Rybnika, wzięło udział w regionalnym święcie Den za Moravu w Brnie. Przeszli w pochodzie, który podkreślał odrębność kulturową Moraw od czeskiej. – Działają tam dwie konkurujące ze sobą partie dążące do autonomii Moraw. Poczyniliśmy wstępne przymiarki do podpisania porozumienia z jedną z nich – powiedział nam pochodzący z Rybnika Michał Kieś, szef katowickiego koła RAŚ. Przypomnijmy, że wcześniej kilku Morawian z flagami swojego regionu uczestniczyło w V Marszu Autonomii Śląska w Katowicach. Ślązacy odwdzięczyli się za poparcie i pojechali do Brna. – Wzięliśmy udział we wspaniałym święcie regionalnym. Pytaliśmy ludzi na ulicach, kim się czują. Wszyscy odpowiadali, że bardziej Morawianami niż Czechami. Pod tym względem jesteśmy do siebie bardzo podobni i mamy podobne cele – dodaje Michał Kieś.

Morawy, kiedyś potęga

Pierwsza przynależność państwowa Śląska to Rzesza Wielkomorawska. Później zarówno Morawy, jak i Śląsk należały do książąt czeskich, a w latach 999-1003 zostały podbite przez księcia Polski Bolesława Chrobrego. –  Wbrew tezom polskiej historiografii najprawdopodobniej tylko Śląsk Dolny podbił już Mieszko I podczas inwazji w latach 985-990. W latach 1028-1038 Morawy i Śląsk wróciły we władanie książąt czeskich, ale w latach 1050-1108 większość Śląska znów znalazła się pod władaniem polskim. Tak było aż do końca XII wieku, gdy dzięki rozbiciu dzielnicowemu Śląsk mógł się z wolna usamodzielnić. W roku 1348 księstwa śląskie, których władcy wcześniej złożyli hołd królowi Czech, zostały inkorporowane do Korony Czeskiej, stanowiącej odtąd unię czterech niezależnych krajów: Królestwa Czeskiego, Margrabstwa Morawskiego, Księstwa Śląskiego i Marchii Łużyckiej – mówi o historii naszych ziem Dariusz Jerczyński.

 

Ślązacy przeciwko Niemcom

W latach 1618-1622 stany tych czterech krajów wywołały powstanie przeciwko Habsburgom, w których Ślązacy, Morawianie, Czesi i Łużyczanie walczyli ramię w ramię przeciwko armii cesarza niemieckiego i wspierających go polskich lisowczyków. Wskutek prusko-austriackich wojen śląskich od połowy XVIII wieku już tylko południowa część Górnego Śląska (Opawski i Cieszyński) miała wspólną historię z Morawami. W XIX wieku część Morawian dokonała unii językowej z Czechami, a część Ślązaków – wskutek fiaska kodyfikacji literackiego języka śląskiego – przyjęła polski lub czeski jako swój język literacki.

Wszyscy chcą autonomii

W roku 1989 w Czechosłowacji powstał Ruch na rzecz Demokracji na Morawach i Śląsku, z którego wyłoniło się wkrótce wiele ugrupowań politycznych, m.in. Morawska Partia Demokratyczna czy Morawska Partia Narodowa, a on sam zmienił wkrótce nazwę na Ruch Autonomii Moraw i Śląska (Hnuti Samospravne Morava a Slezsko.
Z organizacjami tymi, które w latach 90. cieszyły się znaczną popularnością, od początku kontakty nawiązał Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Rybniku. Rozdrobnienie tych organizacji zaowocowało spadkiem ich popularności, w związku z czym postanowiły one stworzyć organizację nadrzędną. 15 września 2001 na zamku arcybiskupim w Kromieryżu pięć największych organizacji morawskich powołało  Związek Morawian, mający reprezentować całą morawską mniejszość narodową wobec władz w Pradze.

Europa Stu Flag

– Miałem przyjemność gościć na tym historycznym zjeździe jako jeden z trzech przedstawicieli Ruchu Autonomii Śląska oraz omawiać z liderami Związku Morawian kształt Rady Moraw i Śląska, mającej być wspólną reprezentacją Morawian i Ślązaków w jednoczącej się Europie. Pomysł ten został zarzucony, ponieważ zarówno Ruch Autonomii Śląska, jak i organizacja Morawianie, kolejna powstała po rozpadzie Związku Morawian,należą do Wolnego Sojuszu Europejskiego, reprezentującego wszystkie narody bezpaństwowe i krainy dążące do autonomii lub niepodległości w Europie – dodaje autor "Historii narodu śląskiego".

1
Baner reklamowy

Komentarze

  • Perun Sebowie, Chorwaci. 15 marca 2013 16:33To Serbowie są odłamem Polan i Łużyczan, a Chorwaci odłamem Wiślan, panu Jerczyńskiemu coś się pomieszało, nie pierwszy raz.

Dodaj komentarz