20014005
20014005


W wernisażu uczestniczyli m.in. Dariusz Prus, krewny Konstantego Prusa, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Rybniku-Boguszowicach i Krystyna Szaraniec, autorka książki biograficznej „Konstanty Prus 1872-1961. Sylwetka dziennikarza i historyka” wydanej przez Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Katowicach w 1982 roku.Wystawa ukazuje pochodzącego z Rybnika- Wielopola Konstantego Prusa (1872-1961) jako prekursora historyków śląskich, dziennikarza i działacza narodowego. Zobaczyć można tu m.in. świadectwo chrztu Konstantego Prusa z kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Wielopolu, zdjęcie budynku niemieckiej szkoły powszechnej w Golejowie, którą ukończył w 1886 roku. Wśród wielu dokumentów związanych z osobą patrona PiMBP jest też fragment własnoręcznie napisanego życiorysu, w którym Konstanty Prus informował, że: „W domu rodzinnym miałem wychowanie szczere, polskie i religijne, ani ojciec mój, ani matka języka niemieckiego nie znali, natomiast umieli czytać i pisać dość poprawnie po polsku”.Są prezentowane legitymacje Konstantego Prusa. Pierwsza, to legitymacja dziennikarska wystawiona przez Komitet Przyjęcia Wojsk Polskich na Górnym Śląsku. Druga, to legitymacja wydana przez Polski Komitet Plebiscytowy w 1920 roku. Można zobaczyć winiety i strony gazet, w których Konstanty Prus drukował, a więc „Katolika”, Nowin Raciborskich”, „Gazety Opolskiej”, „Gońca Górnośląskiego”. Są odręcznie sporządzone przez niego notatki do artykułów i książek. Eksponowane są dzieła Konstantego Prusa, m.in. jego pióra biografie Józefa Lompy, Karola Miarki, Piotra Kołodzieja, monografia miasta Mikołowa, słowniki nazw miejscowości Górnego Śląska i Śląska Opolskiego oraz fragmenty recenzji tych publikacji. W gablotach umieszczono artykuły prasowe, które ukazywały się na temat działalności Konstantego Prusa.Żył samotnie i ostatnią wolą jego był pochówek jak najskromniejszy, bez jakiegokolwiek udziału oficjalnych delegacji. Na wystawie można zobaczyć własnoręcznie napisany przez Konstantego Prusa testament, w którym precyzuje, jak ma wyglądać jego ceremonia pogrzebowa. Jest też zdjęcie wykonane siedem dni po pogrzebie Konstantego Prusa, gdy za jego duszę została odprawiona Msza św., po której licznie przybyli przyjaciele Konstantego Prusa oraz delegaci Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Powstańców Śląskich, ZLP, Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie, harcerstwa i mikołowskich szkół przyszli pomodlić się nad jego grobem, który znajduje się na cmentarzu w Mikołowie.Eksponowane są też fotografie z uroczystości nadania imienia Konstantego Prusa PiMBP, jakie odbyły się 28 marca 1989 roku. Na jednej z nich widać moment odsłonięcia znajdującego się w holu głównym popiersia patrona biblioteki, którego dokonał generał Roman Paszkowski.Wystawę przygotowała Urszula Groborz, a oprawę plastyczną wykonała Irena Łaskawska. Materiały do niej użyczyli: Jerzy Walter Brzoza, Józef Kolarczyk, Krystyna Szaraniec, Archiwum Archidiecezji Katowickiej, Biblioteka Śląska w Katowicach, Zgromadzenie sióstr Boromeuszek z Mikołowa i Muzeum w Rybniku. Wystawę można oglądać do 10 listopada.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz