post image
Harcerze doskonale wiedzą, że wakacje powinny być czasem odpoczynku, ale i edukacja ekologiczna nie zaszkodzi / WFOŚiGW

Poszukują terenów zagrożonych, nielegalnych wysypisk śmieci, uczą się sortowania opadów i zabezpieczenia terenu przed skażeniem gleby. Właśnie na letnich obozach harcerskich organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP realizowana jest praktyczna część wychowania ekologicznego w ramach Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zostało ono dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przedstawiciele Funduszu odwiedzili w lipcu harcerskie bazy i mogli sami się przekonać, jak w praktyce harcerze chronią środowisko naturalne.
Przypomnijmy, że w ciągu całego roku śląscy harcerze biorą udział w warsztatach związanych z ekologią, gospodarką wodną oraz ochroną środowiska naturalnego. Uczestniczą także w festiwalach harcerskich piosenki ekologicznej, rozgrywają także turnieje proekologiczne w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody.

Natomiast na letnich obozach harcerze poszukują terenów zagrożonych ekologicznie, nielegalnych wysypisk śmieci, uczą się sortowania, składowania w workach oraz sposobów utylizacji odpadów i zabezpieczenia terenu przed skażeniem gleby.
Podczas zwiadów terenowych i spotkań z leśnikami poszukują pomników przyrody i ciekawych okazów przyrodniczych. – Najcenniejsza i najskuteczniejsza jest stosowana na obozach edukacja ekologiczna uczestnicząca. Tutaj najlepiej widać, że środki Funduszu przeznaczane na budzenie i utrwalanie świadomości ekologicznej młodzieży są pożytecznie wykorzystane – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW. Dodała, że nieprzypadkowo takie centrum edukacji ekologicznej powstało w województwie śląskim, które do niedawna było uważane za najbardziej zdegradowaną część kraju. Obraz ten jednak się dynamicznie zmienia, nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę, ale także nowe pokolenie młodych ludzi na Śląsku, którzy cenią otaczającą ich przyrodę. A pomagają w tym m.in. harcerskie metody pracy.
Warto dodać, że aż dwa razy, w 2009 i 2011 roku, Chorągiew Śląska ZHP została wyróżniona nagrodą Ekoaktywni. Fundusz nagradza nią organizacje prowadzące najlepsze i najskuteczniejsze programy edukacyjne w regionie.

 

9 mln złotych – mniej więcej taką sumę WFOŚ przekazał do tej pory na różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne oraz dofinansowanie wyjazdów letnich dzieci i młodzieży

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz