Walka z azbestem wciąż trwa

Na realizację tego programu przewidziano około 5 mln złotych. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zawarta dwa lata temu umowa zakładała, że samorządy gminne na określonych warunkach mogą uzyskać dotację na usuwanie azbestu w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Do tych środków dokłada się Fundusz, oferując pomoc w formie preferencyjnej pożyczki, która w 40 proc. może zostać umorzona bez konieczności przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie proekologiczne.
Dla właścicieli domów jest to praktycznie jedyna szansa na sfinansowanie ze środków publicznych (do 75 proc.) kosztów zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia. Prace te muszą jednak zostać wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia.
Do tej pory z takiej możliwości skorzystało zaledwie 12 gmin w województwie śląskim. Wydano na ten cel tylko 20 procent przewidywanej kwoty, likwidując około 840 ton azbestu. Jak się okazuje, wiele gmin dopiero opracowuje gminne programy i inwentaryzuje budynki. Wnioski o unieszkodliwienie azbestu będą mogły złożyć dopiero w przyszłym roku. Termin ostateczny to koniec lipca 2013 roku, inwestycje zakończone być muszą do 31 października przyszłego roku.

 

2033 rok – do tego czasu powinno zostać usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest

 

 

48 mld zł – tyle będzie w sumie kosztowało usunięcie azbestu w Polsce

 

10 tys. ton – tyle azbestu udało się usunąć w naszym regionie dzięki środkom Funduszu

 

150 tys. ton – tyle azbestu mamy jeszcze do usunięcia w województwie

 

Komentarze

Dodaj komentarz