Na ratunek pomnikom przyrody

Do zabiegów zakwalifikowano 26 drzew uznanych za pomniki przyrody. Znalazło się wśród nich m.in 18 drzew w wieku 150-300 lat tworzących w Pruchnej aleję lipową, dwa dęby liczące około 300 lat oraz cztery pojedyncze drzewa w Strumieniu: 400-letnia lipa, 250-letni wiąz i dwa 250-letnie dęby. Prace pielęgnacyjne obejmą także rosnący w miejscowości Drogomyśl 400-letni dąb i wiekowy wiąz. Ponadto usunięte zostanie 135 metrów kwadratowych samosiewów i zakrzaczeń od dziesięciu lat rosnących pod chronionymi drzewami. Wszystkie prace zakończone zostaną na wiosnę przyszłego roku.

Czy wiecie, że...
Twórcą pojęcia pomnik przyrody był Aleksander von Humboldt – wybitny uczony, przyrodnik i podróżnik z przełomu XVIII i XIX wieku. W sprawozdaniu z podróży do Wenezueli określił mianem pomnika przyrody rosnące w tym kraju olbrzymie drzewo zwane „Zamang” z rodziny mimozowatych. Trafne porównanie wartości takiego „zabytku przyrody” do pomników architektury lub sztuki przyczyniło się do szybkiego uznania celowości i spopularyzowania tej formy ochrony przyrody. W Polsce pierwszy przepis prawny chroniący drzewa wydano już w XV wieku.
W województwie śląskim mamy ponad 2 tysiące pomników przyrody. Co roku WFOŚiGW w Katowicach przeznacza na ich pielęgnację około 200 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz