post image


Kobieta zwróciła się do nas anonimowo „...ze względu na sąsiadów i sołtysa”. Pisze, że sąsiedzi nie wiedzą nawet o istnieniu spółki wodnej, tym czasem ona musi płacić składkę. Zastanawia się, dlaczego jedni muszą regulować należności wobec spółki, a inni nie. Jak pisze, jest schorowana i każdy grosz się dla niej liczy. Chciałaby wiedzieć, na co przeznaczana jest składka.Pełna nazwa przedsiębiorstwa, o którym pisze, brzmi Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czerwionce – Leszczynach. Mieści się przy ulicy Furgoła. Jej zadaniem jest utrzymywanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych. Roboty finansuje ze składek, zbieranych od członków spółki wyjaśnia Andrzej Pielorz, kierownik RZSPW:- Opłacanie składek jest obowiązkowe, wynika ze statutu spółki. My nie ustalamy ich wysokości. Co roku jest Walne Zebranie Delegatów, które podejmuje stosowną uchwałę.Członkiem spółki staje się każdy, kto jest właścicielem nieruchomości lub gruntu rolnego. Czy taka osoba może zrezygnować z bycia członkiem spółki?- Nie, to obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma grunt lub nieruchomość, to woda z jego posesji spływa do rur, rowów melioracyjnych. My je czyścimy właśnie ze składek.Obecnie są dwie składki, ustalone w zależności od powierzchni posesji: od 0 do 1 ha – 10zł, i powyżej 1ha – naliczana indywidualnie (przyjmuje się, że 1ha to 10zł). Składki są jednorazowe roczne. Pieniądze pobierają sołtysi, którzy noszą przy sobie wykaz wszystkich członków spółki, wraz z wyliczoną wielkością składki. Stąd kierownik RZSPW nie wierzy, aby sąsiedzi autorki listu nie słyszeli o przedsiębiorstwie.Składki reguluje około 65-70 procent mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny. W Książenicach wskaźnik jest wyższy. Niektórzy mieszkańcy jednak z premedytacją nie płacą, twierdząc, że spółka nic nie robi. Andrzej Pielorz przyznaje, że spotkał się z takimi opiniami. Kilka osób, zalegających z opłatami, zwróciło się do spółki z wnioskiem o umorzenie długu, na przykład ze względu na ciężką sytuację materialną. Pisma rozpatruje zarząd, niektóre pozytywnie. Co do pozostałych – spółka ma prawo ściągać swoje należności przez komornika.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.