Jak to bez zima

Ze zimom to je dycki tak: Jedni jom kwolom, a insi lamyntujom. To, co sie jednym widzi, to sie drugim niy podobo, i co tu ze tymi ludziskami poczońć?
Były taki zimy, co był mroz, ale śniega było mało, wtynczos wymarzło wszystek na polach, popynkała kora na modych stromikach a wiela jeszcze inszych szkodow gospodorze mieli, beztoż narzykali na poprzniony rok, ale ci, co sprzontali chodniki a łodśniyżali drogi, to se fest kwolili, bo roboty było mało. Stykło yno chodnik abo droga pioskiym posuć, a było fertik!
Jak zima była ciepło, to tyż niy było dobre, bo co prowda, we piecach sie tela wonglo niy spoliło, a myni sie ze komina kurziło, ale zaś za to stromy a krzoki gibci ponczki a listki puściły, a potym na wiosna wszystek łobmarzło! Niy było co skludzać na podzim, małokery łowoc sie uchowoł, a bez zima był fest drogi!
Bezto kożdo zima by miała być tako we som roz, yno że przyrodzie niy idzie rozkozać i momy tako pogoda, jako widać!
Jo pamiyntom za bajtla tako zima, co jedyny roz spod śniyg, a było to we Wilijo i poleżoł aż do drugigo dnia. Tak to yno padoł dyszcz ze śniegiym. Jo se jeszcze dugo myślała, że to była moja zasługa, bo Ponboczek mie wysłuchoł i jo tyn śniyg skludziła. Przecach już łod świyntego Mikołaja ło niego rzykała! Potym to mi sie już tyn konsztik wiyncy niy udoł, chociaż rzykałach dali aż do końca lutego. Mój tatulek godoł wtynczos, że momy teroz tako „włosko zima” i jo tych Italijokow łogromnie żałowała, że se ni mogom na sonkach pojeździć ani pokełzać na szlincuchach. Jedna rzecz mi sie ale widziała: kożde rano było gładko, a szło se po drodze do szkoły poklyjzać na strzewikach! Moji łojcowie wcale tymu niy byli radzi, bo trza było po drugi te strzewiki podzolować, a to kosztowało! Bezto jak sie kapli, co jo robia po drodze do szkoły, to zaroz mi łotrzaskali! Skuli tego samach przyszła na to, że nikaj na świecie ni ma tak fajnie, coby nom sie wszystek widziało!
Przipominom se jeszcze taki zimy, kaj śniega było pod d… a we zumiyntach szło sie utopić, ale wy tyż to isto pamiyntocie? Porzad jednako niy wiym, eli nom sie tak yno zdo, abo cosikej rychtik we tyj pogodzie sie zmiyniło?

Komentarze

Dodaj komentarz