Postne jodło

Moj chop dycki godoł, że łon rychtycznie bydzie pościć i tak robił! Niy jod niczego łod rana, dziepiyro we wieczor, jak mu głod fest docis, a bez dziyń pił yno woda! Jednako te jego poszczyni nom na zdrowi niy wychodziło, bo kożdy chop, jak je głodny, to je wkurzony na cołki świat, abo siedzi jak g... w trowie a żodnej roboty sie niy chyto! Za to nasze bajtle pościły niyrade. Jak szli do szkoły to jo dycki dowała pozor, coby śniodani zjedli, a żymła ze masłym abo krajic ze bajlagom, to jo im sama do tasze wcisła i małokedy te jodło łostowało, bo jak nasze dziecka ni mieli smaku, to im kamraci pomogli!
Podle mie to post wyglondo tak: jym trzi razy do dnia, yno tela, co musza, abych ze głodu niy padła, a żodnych maszketów do gymby niy biera! Mój chop na taki post godoł, że je fest lekuśki!
Noreści prziszłach ku tymu warzyniu!
Na śniodani – jedne jajco a chlyb po suchu, ku tymu tyj bez cukru, niyjedni by padali, że do życio za mało a do umarcio za dużo, ale mie to stykło, bo jak żech była na dyjecie tyż żech wiyncy niy jadła!
Łobiod? Tu jednako utrefić niy idzie, bo dziecka ni majom radzi żuru, a jo że chopym my som za tym fest. Zupa mlyczno? Ale to do łobiadu niy pasuje! Grochowa bez miynsa? Tego by my niy strowili! To już lepi kartofle uwarzić, ale co ku nim? Jajca niy, bo rano były! Możnej ryba upiyć , abo harynek ze łoctu? To już pryndzy, ale do harynka przidała by sie śmietonka, a we post ni mieli by my se dogodzać...No to moga dać ku tym zimiokom kiszka, ale to ni ma jodło do chopa, roz – dwa bez flaki przeleci, a czowiek dali mo głod! To samo godo sie ło szpinacie, a teroz bez zima jeszcze je drogi! A kapusta abo szałot? U nas w doma nikerzi godajom, że to je jodło do zajyncy i zaś klapa! A telach sie nastarała, coby co nowego nawynokwiać!
W końcu pojrzałach do lodowki a tam były yny szampiony a konsek twardej kyjzy, bezto zrobiłach na łobiod zapiykanki a wszyjscy my pojedli aż zatela, jako szkoda, że jo na to pryndzy niy prziszła, fast foodow ni mom rada, ale mie wybawiły łod roboty, a jodło jak nojbardzi postne było!

Komentarze

Dodaj komentarz