post image
20014501


Organizatorem tej pożytecznej akcji zbierania ubrań i przedmiotów codziennego użytku jest Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. Chętni do podzielenia się z mniej zamożnymi, proszeni są o składanie darów tylko z takich rzeczy, które samemu by się przyjęło.- Nie miałabym sumienia wrzucać tu starych łachów - mówi Kornelia Pacyga, wkładająca ładnie zapakowany kocyk do pojemnika ustawionego w pobliżu pszowskiego stadionu. - Sama nie mam za wiele, ale i tak zawsze coś możemy dać jeszcze biedniejszym. Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł się podzielić z innymi.Rozdziałem darów zajmuje się samo towarzystwo charytatywne. Ono organizuje też zbiórkę odzieży, obuwia, kołder i koców na wsiach. Swoją akcję wspierania biedniejszych propaguje poprzez ulotki rozwieszane w pobliżu kościołów, szkół i sklepów. Chętni do niesienia tego rodzaju pomocy proszeni są o wystawianie w wyznaczonych dniach worków z zapakowaną odzieżą przed swoimi posesjami. Zabierają je specjalne samochody Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.