Bezrobotny magister


Zdaniem osób, które poddały surowej ocenie trzyletni okres funkcjonowania w mieście uczelni, takie kierunki jak pedagogika, zarządzanie czy fizyka nie dają absolwentom żadnych szans znalezienia zatrudnienia.- Nie mamy dużego wpływu na to, jakie kierunki studiów są u nas prowadzone. Zreszta nie mamy takiego prawa. Kiedyś Komisja Oświaty Rady Miastapostulowała, żeby uruchomić u nas studia prawnicze. Niestety, kadra uniwersytecka tego kierunku jest bardzo poszukiwana i trudno oczekiwać, że trafi do Jastrzębia – mówi prezydent Janusz Ogiegło.Władze miasta deklarują, że nie poprzestaną na wysiłkach zmierzających do rozwoju oddziału uniwersyteckiego w Jastrzębiu. W najbliższym czasie wyłożą kolejne pieniądze potrzebne na otwarcie sal wykładowych na drugim piętrze oddanego na początku października budynku przy ul. Zdrojowej. W przyszłym roku rozpocznie się generalny remont tzw. Masnówki i Łazienek w Parku Zdrojowym. Obiekty te także zostaną oddane w użytkowanie uczelni. Możliwe, że z czasem pojawią się w nich studenci bardziej atrakcyjnych kierunków studiów.

Komentarze

Dodaj komentarz