Jako sie downi piwo warziło

Kejś trza było dać napić sie kośnikom a ubiyraczkom, ludziom, co przi młocyniu robili, co chałpa stawiali abo studnia kopali, starce, starzikowi a dzieckom jednym słowym wszystkim, co chyńć na co zimnego mieli!
Nasze żorzany wiela tego piwa warzili za pozwolynim miejski rady, bezto mieli w jednym zakontku pole, kaj chmiyl potrzebny do warzynio piwa piastowali! Nawet we żorskich kronikach ło tym piszom. Spominajom tyż, wiela za tako przijymność trza było zapłacić do miejski kasy, tani to niy było, ale sami widzicie, że bez dobrego picio obyńść sie niy szło.
Kozdo chałpa miała swoja tajymnica: jak a sczym te piwo nawarzić, a gospodorz by jom ani nojlepszymu kamratowi niy wyzdradził, bo dobrym piwym szło sie przed drugimi pokwolić! Skuli tego kożde piwo troszka inakszy smakowało.
I tak to jedni porzad warzili kwasioły, a inksi taki piweczko, co same sie do gymbulki loło! No, a co baby a dziecka, łone przeca piwa ze procyntami niy piły? Do nich tyż tatulek abo starzik nawarził piwa, ale było bardzi słodki a libeźne. Taki same starka, a potym nasza mamulka warziła ze podpiwka, choć do tego naszego trza było dać troszka drożdży, coby zawyrkowało, a jak smakowało, tego sie niy do łopedzieć! Te wszyski kole, montany a szprajty mogom sie skować! Tego piwa sie jako lyku używało, bo jak kero modo mamulka niy miała czym malika karamić, to i starsze baby radziły, coby piła ciymne piwo i to skutkowało! Jak był chyc, to nojlepsze było piwo zimne, prosto ze lodownie (jak jom kery mioł) abo ze pywnice! Terozki już wiycie skond sie tako nazwa wziyna, ano stond, że tam sie dycki piwo trzimało!
Jednako na taki fest głymboki pywnice, co były pobudowane we kupieckich chałpach przi rynku, godali sklepy (powały tam sklepione były), a taki bogaty panoczek trzimoł tam towor do sprzedanio: wyndzone miynso, wino we beczkach abo roztomańte narzyndzia. Teroz tyż porzad jeszcze do sklepu chodzymy, choć już ni ma we pywnicy.

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz