Dziyń wagarowicza

Jedyn mój kamrat we piontej klasie doł noga ze WF-u, bo skuli czegoś tam, boł sie rechtora, co go uczył, to potym za tym synkiym te „wagary” wlykły sie aż do łosmej klasy. Jak był chory, to dycki łojcowie musieli prziść ze kartkom łod doktora, bo tak to rechtor godoł, że Janek „wagaruje” abo, że se som te zwolniyni napisoł!
Jednako już za pora dalszych lot sie trocha zmiyniło i jak żech chodziła do „gimpla” szło już bez kary „wagarować” we piyrszy dziyń wiosny i nasza klasa tako możność wykorzystała, choć yny roz i po prowdzie wiynkszość snas tego do dzisio żałuje! Dycki nos we szkole mieli za cichutkow, a my nie chcieli być gorsi jak insze klasy a pokozać, że tyż poradzymy jaki konsztik wymajstrować, bezto dali my noga ze polskigo. Uczyła go nasza wychowawczyni, co sie ło nos dycki starała jako mamulka.
Daleko jednako my niy uciykli, yno do szatnie, a tam zaroz sie zaczły dyskusyje:
Po co uciekać, jak skuli tego bydymy mieć przesmolone u polonistki? Jak ucieczymy, to kaj pudymy posiedzieć? Bo na dworze je zima a na kawiarnia nos niy stać a jeszcze nos tam mogom cylnońć baby ze „rady rodzicow”, a to by było dziepiyro tłumaczynio!
I tak po połgodzinie poła dziecek poszła nazod do klasy, a tam czekała „nasza pani” wkurzono jak sto dioskow! Co sie potym dzioło, to se sami możecie przedstawić! Bez trzi dni my jom przeproszali niż sie do nos łodezwała, a to, co potym padała, nojwiyncy nos zabolało! Godała, że my jeszcze niy dorośli do takich decyzji jak ta ucieczka, bo my tego niy poradzili porzondnie zaplanować a wykonać! A miała prawie, bo u nas sie wtynczos wszystek na godce skończyło! Nikedy se myśla, że „nasza pani” nom tego jeszcze do dzisio wydarować niy poradzi, bo jak my mieli dwaścia piyńć lot po maturze, to ło tym spomniała, a nom było łogromnie gupie!
Bezto wiosynne wagarowicze, nojprzod dobrze sie zastanowcie a potym dejcie se jeszcze pozor zanim co wywiedziecie, byście potym tego jako i my niy żałowali!

Komentarze

Dodaj komentarz