Dziyń Ziymie

Pora lot nazod, roz jedym nasz synek prziszoł ze szkoły a padoł, że im paniczka łod przyrody kozała napisać, co kożdy może zrobić, coby ze tom ekologiom lepszy było! I wiycie roztomili, jo tyż fest musiala pomyśleć nad tym, coby łeboniowi gupot niy nagodać, ale hnet żech prziszła na to, że nojlepsze bydom przikłady ze swojego placu, a padałach mu tak:
– Terozki już wiysz czamu ze łodpadkami po jarzynach, ze kwiotkami, co dugo stoły we blumwazie, abo ze trowom, co jom tatulek zesiyk pod płotym musisz tyrać na kompostownik?!
– No, niby wiym… – padoł tyn mój synek – ale niy wiym, eli to je taki mondre, bo tam ze tego je yno kupa smrodu! Jak wszystek gnić zacznie, to tak śmierdzi, że ani kamratów do zegrodki puścić niy idzie! Krom tego niy wiym, eli wiysz, że jo tam widzioł cołko hormijo jakiś czornych myszy, ekologia, ekologiom, ale jo bych niy chciał, coby taki giździarstwo po naszyj zegrodce lotało, brrr... – A mody łotrzons sie jakby spod giskany uciyk.
– Wiysz synku – zaczłam – jo tyż myszom niy przaja, ale to tyż je stworzyni Boże a żyć musi wele nos, chocio my mu niy przajymy, ale to je taki maluśki trybik we tym świecie przyrody i jak go kejś zabraknie to tym caluśki werk stanie!
– Ale to je mamulko, filozofijo
– padoł mi tyn przemondrzały szkwot – godać to my se tak mogymy do rana, ale jak je stom naszom planetom tak źle, to sie trza do roboty wziońć!
– Teroz to ty myndykujesz! – wywstołach na niego, ale potym spytałach sie, jak by łon to widzioł, ale łeboń padoł yno, co plac podzie pozamiatać i telach go widziała!
Jak żech za godzina wylazła przed chałpa, to aż żech sie zadziwowała: plac czyściuśki, drzewo na fojera pod szopom poskłodane, piosek, co łostoł po remoncie piyknie na kupka uciepany, a chodnikowymi płytkami piyknie łobłożony, grabie a opaty były postawione pod wiatom, yno mojigo roztomiłego synka nikaj niy było, bo za chałpom naprawioł buda do kotow. Choć głos mi sie fest łomoł a płaczki do łoczow cisły, padałach łeboniowi, że egzamin ze ekologie zdoł na piontka, a mo ło czym do szkoły napisać!

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz