Chytej szpiona

 

 

 

We 60. latach z mojim tatulkiym robił chop, co sie mianowoł Francik Kalarus. Żodyn niy poradzili tego miana porzondnie wypedzieć, bezto czynsto wołali go Karaluch! Łon sie na to wkurzoł , a wrzeszczoł, że to je tak, jakby mu szwob, a po polsku prusak godali! Kamraci zaroz to podchycili i Karalus łostoł Prusakiem! Za pora lot ludzie już niy pamiyntali, skond sie to wziyno a nowi robotnicy myśleli se, że łon sie rychtik tak mianuje.
Jedyn roz przijechała do niego familijo ze Rajchu. To był jego ujek ze swojom babom. Francik widzioł ujka łostatni roz we 48-mym, jak łon do Niymiec wyjyżdżoł, a ciotki wcale niy znoł, bo łona Niymka była, we Rajchu sie pożynili. Teroz po tela latach sie do Polski wybrali, coby sie jeszcze ze przocielami spotkać. Ujek telegram wysłoł, ale Francikowi droga przemianowali na jakoś polsko nazwa, to telegram prziszoł nazod. Kej ujek przijechoł do rodzinnego miasta, droga znod, chałpa kaj kejś miyszkoł tyż poznoł, ale tam było zawarte, bo jego krześnioka w doma niy było! Jednako Francikowo somsiadka ujka poznała, a padała mu, że nojlepi bydzie, jak pojdzie ku hucie, bo Francik je w robocie, a jego baba ze dzieckami na byzuch pojechała i niy bydzie i bez pora dni. Kaj je huta ujek wiedzioł i ze dobrej rady skorzystoł! Prziszoł na portiernia a spytoł sie ło swojigo krześnioka. Francik kończył szychta dziepiyro za dwie godziny, bez to tyn chop, co tam siedzioł, padoł ujkowi, coby poszeł jaki sto metrow dali, tam je dziura we płocie, potym trza przelyź yno na drugo strona a tak ze dwaścia metrow dali stoji tyn piec, kaj Francik robi. Styknie yno zawołać!
Ujkowi niy trza było dwa razy godać! Ciotka łostała na drodze, a łon poszoł na huta. Wołoł i wołoł, ale Francik sie niy pokozoł, yno kajś ze krzokow wyskoczyli dwa uzbrojone chopy we czornych uniformach i chycili go pod parze, potym podjechała milicyjo, a zebrali ciotka, co stoła wele płotu! Na komisaryjacie fest ich przepytowali, a godali, że som nimiecki szpiony. Za godzina doszlusowoł do nich borok Francik i wszyscy trzej posiedzieli 48 godzin, aż sie sprawa wyjaśniła. Skuli tego Francikowi mało kanarek niy zdech, bo był tela czasu bez picio.
Grymlino

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz