Dziyń bez gorzołki

Moja starka dycki godała, że gorzoła to je diobelski wynalazek, a jako to było, zaroz wom powiym:
Jedyn dioboł ukrodł śniodani biydnymu chopu, co robił na polu. A tak robić to ani te dioski niy śmiom, bo bezmała istnieje diobelski kodeks honorowy i łon go akuratnie nadruszył! Za kara musioł wszystek łodrobić, bezto przeblyk sie za normalnego chopa a najon do tego biydoka za pachołka. Gospodorz miał mu zapłacić, tym, co na polu urośnie. Łoba wziyni sie do roboty, roz posioli resz a na drugi rok posadzili zimioki. Piykno uroda mieli, trocha rozprzedali, a jeszcze im kupa łostało i chop zaczon myśleć nad tym, jakby to wszystek spożytkować. Dioboł tyż był za tym, a że mu chop we wszystkim dowiyrzowoł, doł mu wolno rynka. Tyn gizd wiedzioł co robi – nawarził gorzoły i chop sie potym zapił na śmierć!
Downi mieli sam stym piciym gorzoły kupa starości! Gorzelnie były we kożdym majątku, kaczmow po wsiach niy brakowało, a zaczło sie ponoć łod tego, że we 40. latach XIX wieku były susze, a potym dyszcze, bezto obiyli a kartofle na polu pogniły. Gadzina tego zeżrać niy chciała, to zaczli gorzoła warzić, niy darmo do dzisio godajom, że czowiek ni ma wieprzek, a wszystek zeżro!
Starzik łod mojigo tatulka mioł we latach 80. XIX wieku aż dwie kaczmy: jedna we Karkoszce, a drugo we Ruptawie, ale wiela sie na nich niy dorobił, bo łon szynkowoł piwym (przeca Czech był!), a nasze chopy woleli gorzołeczka, co łon zaś niy rod widzioł. Jak sie kery fest nawalił a wiela pyskowoł, to go starzik wzion pod parza a na dwor wykludził! Bezto nikerzi niy wrożyli mu dugigo szynkowano i tak sie tyż stało. No, bo powiydźcie sami, co to je za gospodzki, co kontmana ze szynku wyżynie?!
Porobiło sie potym u nos kupa kościelnych Bractw Trzyźwości, ale gorzołka ludziska radzi pijom dali!

Komentarze

Dodaj komentarz