Archiwum / Grzegorz Matusiak
Archiwum / Grzegorz Matusiak

 

Są szanse na wyjście z trudnej sytuacji.

 

W sytuacji kryzysu finansowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., od wielu miesięcy trwają pertraktacje osób decyzyjnych w obrębie sektora górnictwa węgla kamiennego, a w ich toku pojawiają się coraz śmielsze szanse na powodzenie wyjścia z newralgicznej sytuacji.

W połowie lutego br. na polecenie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego rozpoczęto przeprowadzanie audytu, któremu w JSW przewodniczę. Kontrola ma na celu zdiagnozowanie aktualnej sytuacji ekonomicznej jastrzębskich kopalń oraz podległych im zakładów pracy. Jest też jedyną realną inicjatywą, która przyniesie odpowiedź na pytanie o przyszłe losy spółki. Ekspertyza prowadzona jest z zespołem ludzi (16 osób), będących ekspertami w dziedzinie górnictwa. Audytorzy pracują społecznie, aby tym razem nie generować kolejnych kosztów dla spółki, lecz poświęcając swój czas i wykorzystując kompetencje zawodowe, wykonać zadanie które może zadecydować o przyszłości spółki.

Rozmowy nasunęły kierunek podjęcia decyzji, w oparciu o którą aktywa JSW byłyby kupowane przez spółki Skarbu Państwa, w tzw. pakiecie mniejszościowym. Zakrojone na niebagatelną skalę starania ministerstwa górnictwa zmierzają do tego, aby powzięte zabiegi przełożyły się na ważne dla sprawy działania gromadzenia środków pieniężnych na bieżące wydatki, a w dalszej perspektywie na inwestycje rozbudowy branży. To z kolei ma szanse powodzenia przy założeniu, że zaistnieją możliwości zwiększenia wydobycia węgla w śląskich kopalniach.

Warto dodać, iż audyt obejmuje m.in. analizę posiadanych zasobów, charakterystykę zdolności produkcyjnych kopalń, istniejące zagrożenia naturalne i kontrolę kosztów. Jego efektem będzie raport pokontrolny z opinią o aktualnej kondycji spółki.

Zadanie najważniejsze to jednak wskazanie przyszłych losów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której dobra kondycja jest tak ważna nie tylko dla miasta Jastrzębia, ale całego naszego regionu.

Grzegorz Matusiak

Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Jastrzębia Zdroju

Komentarze

Dodaj komentarz