Archiwum / Grzegorz Matusiak
Archiwum / Grzegorz Matusiak

 

 

Pomoc publiczna w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością jest identyczna dla każdego pracodawcy, zarówno na otwartym, jak i w warunkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, tj. chronionym rynku pracy. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzą ze zwolnień podatkowych. Mają służyć rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej wszystkich osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych u pracodawcy, uwzględniając ich sytuację losową czy materialną, a także realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

Kontrole urzędów skarbowych, przeprowadzone u ponad 1000 pracodawców będących dysponentami funduszu rehabilitacji wskazują na kilka istotnych kwestii. Wśród zasadniczych nieprawidłowości, należy m.in. nieterminowe odprowadzanie pieniędzy na zfron, a także niezgodne z prawem ich wydatkowanie. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości początkiem czerwca zgłosił projekt nowelizacji przepisów dotyczących środków gromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W efekcie nowelizacji, która ma wejść w życie 1 października br., nieprzekazywanie środków na fundusz będzie traktowane na równi z niezgodnym ich przeznaczeniem.

Wydaje się, że proponowane zmiany prawa będzie miała istotny wpływ na zmniejszenie wielkości środków z kar od pracodawców za nieprawidłowości w ramach funduszu i będą służyć szeroko pojętej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP

Komentarze

Dodaj komentarz