Panie mignij na te banie

Tyn chop mioł kupa dziecek w dōma, co jeś chciały, a tu niy było co do garca wrazić! Sōm dioboł go musioł chyba ponōmić, bo jak szeł ze gruby wele fojtowego pola, to mu we ôczy wlazły taki wielgi, gryfne, żōłte banie, a zarozy mu cosikej szepło, że jak ni ma co jeś, to żur ze banie tyż je dobry...
Bezto ni mōg sie już chop doczkać wieczora, a potym jak już było dobrze cima, wziōn miech, a szeł na tyn raps! Ledwie uszeł kōnsek ôd chałpy, to zaczło sztrasznie grzmieć.
– To już mie możnej sōm Pōnbōczek ôstrzego... – pomyśloł se chop, bo go isto ruszyło sumiyni, ale zaroz jaskiś głosiczek mu padoł:
– Niy bocz na nic, dzieci mosz głodne! – To zaś musioł być tyn diosek i wiycie, że chop go posłuchnōł a szeł dali, chociaż na burza sie zbiyrało.
Jak prziszeł na te pole, to sie już tak fest blyskało, że było widno jak bez dziyń, a banie było widać jak na rynce. Jak chop postōmpił jeszcze pora krokōw, ôroz zrobiło sie cima jak we kōminie, bo sie blyskać przestało. Poszeł po ćmie tam kaj widzioł ta nojwiynkszo bania, ale ji znolyź ni mog, to zaczōn Pōnbōczka prosić:
– Panie mignij na te banie! Panie mignij na te banie... – ale po trzeci już niy zdōnżył tego padać, bo mu Pōnbōczek mignōł, ale bez pukel! We tych baniach siedzioł skryty gospodorz, co se ich wachowoł, bo wiedzioł, żeby niy ôbstoły! Niydoszły złodziyj pod ze strachu na ziym i ani sie niy ruszoł, yno leżoł jak niyżywy! A to sie borok fojt wylynkoł, pomyśloł se, że chopa zabił, a pōdzie siedzieć do heresztu, to sie ze tego pola zarozki broł a uciekoł prosto do dōm, a jeszcze po drōdze dowoł pozōr, eli go kery niy widzioł!
Chwilka to trwało niż niydoszły złodziyj prziszoł do sia, pomacoł sie po krziżu, a zaczōn zajamrować:
– Tak fest żeś mi Pōnbōczku bez krziż mignōł, że jo sie teroz niy poradza ze ziymi dźwignōnć!
Chop taki był ôgrōmnie potrzaskany, że ledwie sie do chałpy dowlyk, a bez caluśki tydziyń musioł sie kurować. Ôd tego czasu se poprzisiōng, że na cudze ani sie niy podziwo!

5

Komentarze

  • Józef Windows10 10 października 2016 13:43Jak kerys mo najnowszy windows 10 tyż idzie pisac po naszymu.
  • Grymlino. Do Lojzika 09 października 2016 14:25Witom Was Lojziku, ślonsko klawiatura idzie nabyć na internecie, ale yny pod Windows XP (we inszych niy działo - próbowałach), bezto te dwie nowe literki mi nasi modzi zrobili pod inkszymi literami kaj to niy wadzi (jo mom pod Q i W), ale mo to jedyn feler, bo bezpośrednio we komyntorzu abo na Facebooku już ich niy napisza ( niy łodbijajom sie), ale jak pisza we Wordzie to wszystek je we porzondku. Poprobujcie sami abo jako jo, swojich modych popytejcie. Pozdrowiom
  • Lojzik Porzondnie 09 października 2016 11:26A mnie sie zdowo co dycki Grymlino fajnie pisała ale teraz fajnacko zaznaczo nasze samogłoski. Chciołbych tak pisać. Szukołech to yno we wordzie i tam idzie poleku ale bezmała idzie wsadzić te literki na klawiatura.Mozno mi Grymlino pomożecie?
  • Grymlino. Do pani Wisi 06 października 2016 19:10Dziynki za te cieplutki słowa, jo sie dycki starom jak yno moga, ale już tela lot pisza i myśla że bezto troszka żech sie podszkoliła. Pozdrowiom
  • Wisia Gryfnie 06 października 2016 08:36Gryfnie piszecie Grymlino terozki. Jo wos czytała piyrwej ale widza,co som escie coroz lepszo

Dodaj komentarz