Adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania prac na adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 40-009 Katowice, ul. Warszawska 19, z dopiskiem: „Konkurs” mija 15 marca 2002 . Regulamin wymaga by prace konkursowe miały charakter twórczy i opierały się na relacjach, wspomnieniach bądź pamiętnikach świadków tamtych wydarzeń, a także na dokumentach bądź zdjęciach. Jej objętość nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu. Do tekstu mogą być dołączone kasety magnetofonowe, kasety wideo, zdjęcia, plany, a nawet płyty CD. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2002 roku.Uczniom, którzy zdecydują się na udział w konkursie i ich opiekunom IPN proponuje udział w zajęciach warsztatowych. Zainteresowani powinni przesłać swoje zgłoszenia do 15 grudnia br. (szczegóły IPN o. K-ce, tel. 253 50 54).
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz