Lepszy chłōdek niźli smrōdek

Miało to swoji dobre strōny, bo we dwie użyci wyszło im łacni, ale roz za czos tyż sie cioteczki harły, a potym bez pora dni niy godały, a kożdo jak sopuch siedziała we swoji izbie. Wtynczos, dycki wkroczała miyndzy nich jejich nojlepszo kamratka, paniczka Rōzala, coby ich pogodzić, yno, że to tyż trwało nikedy i cołki dziyń!
Jak nastały dezodoranty ciotka Gynia se zaroz taki jedyn kupiła, a sztyjc sie loła, coby fajnie wōniać, yno, że tyn jeji dezodorant mioł tako ôszkliwo, mydlano wōń i ciotka Agata niy poradziła tego strzimać! Padała swoji siostrze, że to ni mo rada, bezto chce, coby sie Gynia niczym we chałpie niy gichała! A ôna sie zaroz rozciepała, a padała, że Agata ji tyj wōni zazdrości, a loła sie jeszcze bardzi! Na to Agata miała yno jedyny sposōb: dziynnie luftowała ôd rana do wieczora, bo godała, że lepszy je chłōdek niźli smrōdek! Jednako ôd tego chłōdku Gynia anginy dostała i jak była choro to ô wōnidłach zapomniała, a jak sie ji troszka poprawiło, to dezodorantu już w doma niy było! Gynia nic niy padała, ale se to zapamiyntała, a zamiarowała se to przi jaki prziwiliji na siostrziczce ôdbić!
Za jakiś czos sōmsiadce Rōzali ôcieliła sie krowa i mlyka miała baba zatela, bezto dwa razy we tydniu bioły syr robiła a kamratkōm tyż dycki kōnsek zaniōsła. Gynia „spapusiała” taki świyżuśki, bioły, za to Agata czakała, aż sie ôn zależy, a zrobi sie śniego hauskyjza! Teroz Gynia na Agata a za tyn smrōd zgrzitała, ale nerwy straciła dziepiyro, jak Agata padała, że se tyn syr przesmażi, bo taki ji nojlepi podłazi, a niy dała sie uprosić, coby tego niy robić! Gynia wziyna głymboki dech, wlazła do kuchynie, ôtwarła ôkno, a frōnkła garcym ze syrym na dwōr! Agata zaczła lamyntować, co tela dobrego jodła zniszczyła! Gynia ôśmioła sie słodziuśko a padała: Isto se spominosz, roztomiło siostrziczko, że lepszy je chłōdek niźli smrōdek? Jo tyż je tego zdanio, bezto jeszcze sam trocha poluftujymy!

2
Baner reklamowy

Komentarze

  • ser z Bogucic Słusznie CIę uczyli, chociaż nie całkiem tak 05 października 2018 12:18lepszy ciepły smrodek niz mroźny chłodek. Lepiej?? Ja wolę taką wersję- od ciepłego smrodu nikt nie umarł, od mrozu na świeżym powietrzu- tysiące.
  • Hanys Smrodek 14 listopada 2016 10:26A mie uczyli co lepszy ciepły chłodek niz moźny chłodek.

Dodaj komentarz