Niy rōb tego we Wilijo

 

Po naszymu


 

Jak żech była bajtlym, dyckich sie na Wilijo fest radowała, bo dobre jodło było we wieczōr na stole, a podarōnek ôd Dzieciōntka tyż żech dycki dostała. Ale niż do tyj wieczerze starsi siedli, to bez coluśki dziyń musieli pamiyntać, co tego abo tamtego niy śmi sie robić! We Wilijo ludzie niy mieli sie wadzić a przeklinać, bo sie godało, że dziyń Wiliji jaki, potym cołki roczek taki!

Ale sami wiycie jako to je: baba sie śpiycho, warzi wszystek na dran, coby sie do wieczerze wyrobić, dziecka gōni do pōmocy, a roztōmiły chopeczek sie rod ze chałpy wytraci, bo idzie ze kamratami chroboka zaloć! We Wilijo gorzołki pić by sie niy śmiało, bo post je, ale jedyn keluszek na chroboka, coby czowieka bez cołki rok niy gryz, to je dopuszczalne, yno, że chopiska małokedy na tym jednym skończyli!

Kejś we Wilijo do sklepu a na torg sie niy chodziło. Wszystek do przodku ludziska mieli porychtowane i we Wilijo już świyntowali. Rano jeszcze na ôstatni roroty, a potym warzyni a pieczyni na wieczerzo. Teroz jednako ludzie majōm mało czasu i nikerzi dziepiyro rano nakupujōm to, co na wieczerzo uwarzōm, abo po chojinka idōm do sklepu, ale muszōm pamiyntać, coby tam im chocioż grosik dali nazod, bo inakszy cołki rok bez piniyndzy chodzić bydōm! Niy pōmogōm tu ani łuski ze wilijnego kapra, co ich kożdy we portmonyju nosi!

Przed wieczerzōm wyganiało sie ze izby psy a koty, bo ich we stajynce niy było, a we te dwa zwiyrze dioboł poradzi sie zmiynić! Krōm tego zanim sie siadło ku stole, trza było dobrze pozaciōngać ôkna, bo jak kerego było bez ôkno widać, to do drugi Wilije już niy dożył, a to skuli tego, że we tyn wieczōr Śmiertka wyłaziła na szpacyr, a robiła plany, kerego by tu bez tyn nojbliższy rok zebrać! Jak sie już siadło na stołku, tak miało sie na nim siedzieć do kōńca wieczerze, bo wszelaki stowani ôd stoła wrōżyło choroba, a tego żodyn niy chcioł.

Po wieczerzy ludzie se wrōżyli, jaki bydōm mieć rok. Brało sie jabko a sztyry ôrzechy i jak były piykne we pojstrzodku, to czowiek cołki rok był zdrowy! Ale coby sie to wszystek spełniło, trza ich było jeszcze zjeś, a s tym to już było troszka gorzi, bo jak sie zjadło na wieczerzo aż tela, coby na cołki tydziyń stykło!

GRYMLINO

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz