Czamu dycki świyntujymy Trzech Krōli

 

Po naszymu


 

U nos we familiji dycki sie fest świyntowało Trzech Krōli. Dugo żech niy wiedziała czamu, ale jak mi było już ze 9 lot, tatulek mi padoł, że to je wielgi świynto do cołki naszyj familije, bo ôn we tyn dziyń potkoł nasza mamulka a fest sie do ni zamiłowoł! A potym ôpedzioł nōm, dzieckōm, jako to było:

We Trzech Krōli tatulek a jego dwa kamraty Jōnek a Brōnek sie ugodali, że pudōm do kina na piōnto po połedniu, a coby ich w dōma za bezbożnikōw niy mieli, zamiarowali iś jeszcze na niyszpōr ô czwortej, chocio rano już na sumie byli. Zaroz po niyszporze polecieli do kina, a tam im padali, że syjansu ô 17.00 niy bydzie, bo je za mało ludzi i jak chcōm, to mogōm prziś za dwie godziny na syjans wieczorny. Ale co synczyska tela czasu mieli robić? Deptać do dōm nazod te 5 kilometrōw, toby se yno szpacyr zrobili!

Nikaj sie ôgrzoć nie szło, bo wszyjski bary były zawarte. Po mieście deptać we taki siarczysty mrōz, to sie im tyż niy widziało, bezto kamrat Jōnek padoł, że nojlepi zrobiōm, jak nawiydzōm jego kamrata Francka. A to był brat ôd moji mamulki. Nasza starka sie taki hormije synczyskōw niy spodziywała, ale puściła ich do kuchnie a dała im ciepłego, leśnego tyju! Za kwila we chałpie zrobiło sie gośno, bo wszyjscy godali jedyn bez drugigo! Moja mamulka spała praje we izbie wele kuchnie, bo we nocy a do połednia robiła inwentura we sklepie, kaj była kierowniczkōm.

Gośno godka jōm ôbudziła a zachciało sie ji do hajźlika iś. Choć niyrada, ale sie ôblykła, a na nogi wziyna czorne gumowe bōty ôd bracika ô kyns za wielgi, lepszych pod rynkōm ni miała, bo jeji nojlepsze strzewiki we siyni stoły. A potym padała "dziyń dobry", przeleciała bez kuchnia a nazod już niy prziszła, yny szła do sōmsiadki, bo jōm gańba było przed cudzymi synkami. Mamulka yno migła bez kuchnia, ale tatulkowi sie fest widziała, a nojbardzi jeji dugi blōnd warkocz, chocio dycki mu sie czorne dziołchy podobały! Bezto zaroz sie spytoł starki, eli może prziś sam za tydziyń. Starka kapła sie, co sie świynci, ale myślała, że mu sie starszo cera uwidziała, bo ta już była w latach do wydaju, ale dziepiyro za tydziyń sie dowiedziała, co tatulek je za jaki, a kero dziołcha mu na sercu leży!

GRYMLINO

Komentarze

Dodaj komentarz