ISPA to tzw. fundusz przedakcesyjny mający wspierać dostosowanie do unijnych wymogów infrastruktury państw kandydujących do UE. Miasto otrzyma 261 mln. zł bezzwrotnej dotacji. Bez niej budowa kanalizacji trwałaby ok. 40 lat, bo koszt całego przedsięwzięcia wyliczono na 467 mln. zł. Żadne inne polskie miasto nie otrzymało z ISPY tak dużych pieniędzy.Na sesji Rady Miasta, 21 bm., radni przyjęli wieloletni plan rozbudowy sieci kanalizacyjnej, godząc się na związane z jego realizacją kredyty i budżetowe wydatki, a te nie będą małe. Mimo finansowej pomocy Unii, miasto będzie musiało zaciągnąć kredyty w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, a także poręczyć połowę kredytu (61 mln. zł), który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaciągnie już w przyszłym roku w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. W efekcie miasto będzie spłacać te kredyty aż do 2017 roku.- Po podpisaniu umowy z ISPĄ budowa kanalizacji stanie się inwestycją priorytetową. Miasto nie będzie mogło zawalić terminów, by nie narazić się na utratę dotacji, bądź jej zwrot. W konsekwencji mniejsze będą wydatki na inne inwestycje np. w budżecie roku 2003 przeznaczymy na nie 41 mln. zł, czyli tyle ile w roku 1997 - oznajmił radnym prezydent Adam Fudali. Dla budżetu, ze względu na konieczność spłacania zobowiązań, najtrudniejsze będą lata 2002-2003. Nie wykluczone, że władze miasta zdecydują się wtedy na emisję euro-obligacji.Rozbudowa kanalizacji pozwoli na pełne wykorzystanie zmodernizowanej oczyszczalni w Orzepowicach, a tym samym na zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków. Obecnie trafiają tam ścieki wytwarzane przez ponad 64 tys. mieszkańców. Docelowo oczyszczalnia będzie obsługiwać 150 tys. osób. Do Orzepowic popłyną też ścieki z sąsiednich Jejkowic i z części Gaszowic. Skanalizowanie prawie całego obszaru miasta pozwoli na likwidację przestarzałych lokalnych oczyszczalni w Niedobczycach, Chwałowicach i Niewiadomiu.W przyszłym roku rozpocznie się układanie kanalizacji w Zamysłowie, Golejowie i Kamieniu. Pozwolenia na budowę już wydano, prace mają zostać zakonczone w 2004 roku. W latach 2004-2005 skanalizowane zostaną Orzepowice i Niedobczyce. Najwięcej robót zaplanowano na lata 2006-2007, kiedy to kanalizacyjne rury przybliżą do Europy m.in. górniczą dzielnicę Chwałowice. Kanalizacji doczekają się też mieszkańcy Piasków,Paruszowca, Ligockiej Kuźni, Ligoty, Niewiadomia, Gotartowic, Boguszowic Starych, Radziejowa, Popielowa, Meksyku, Kuźni Rybnickiej, Zebrzydowic i Ochojca. Wszędzie będzie się to odbywać tak samo. Miasto poprowadzi główną rurę, zaś mieszkańcy już na własny koszt będą się podłączać do tzw. przykanalików. Ze względów ekonomicznych zrezygnowano ze skanalizowania oddalonych od oczyszczalni, słabo zaludnionych północno-zachodnich dzielnic miasta: Stodół, Chwałęcic i Grabowni. Dla nich ma powstać tzw. stacja zlewna.Budowa sieci i likwidacja przydomowych szamb, poza oczywistym podniesieniem standardu życia, ma się przyczynić do poprawy jakości wody w rzekach Rudzie i Nacynie oraz w Zalewie Rybnickim.Janusz Karwot, prezes rybnickiego PWiK, chce przy okazji układania rur zbudować sieć teleinformatyczną, która pozwoli na bieżące monitorowanie sieci zarządzanych przez popularne „wodociągi”.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz