20014903
20014903


Artystka jest absolwentką wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1957 roku w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem i projektowaniem w zakresie sztuki użytkowej. W Rybniku jest osobą bardzo znaną - prowadzi wraz z mężem Marianem Rakiem zespół malarski „Oblicza” i od wielu lat kształtuje postawy twórcze artystycznie uzdolnionych dzieci.W kolekcji sztuki Muzeum w Rybniku znajdują się zakupione u Barbary Wołoszyńskiej-Rak trzy prace graficzne. Wszystkie powstały w tym samym roku - 1974. Pierwsza z nich to „Pejzaż górniczy” wykonany w technice monotypii.- Obejmuje zespół architektury przemysłowej. Widoczny jest budynek i szyb kopalniany, kominy i hałdy usytuowane na pofałdowanym terenie. W głębi artystka umieściła komin. Dym idący z komina wtapia się w pochmurne niebo. Całość grafiki potraktowana jest niezwykle malarsko - opowiada opiekunka zbiorów sztuki Maria Budny-Malczewska.Dwie kolejne prace to połączenie linorytu z monotypią. Pierwsza z nich, nosząca tytuł „Górnicy I” przedstawia rząd głów górniczych w hełmach roboczych z latarniami. Ten motyw powraca w grafice Barbary Wołoszyńskiej-Rak pięciokrotnie, w powtarzających się rzędach czerni odbitej słabiej lub mocniej. Górny pas jest najjaśniejszy, dwa dolne najciemniejsze. Im głębiej w dół, tym bardziej czarno. Tym prostym zabiegiem artystka chciała zbudować syntezę kopalni - miejsca pracy górników i czeluści w ziemi tym czarniejszej, im głębiej w nią sięgającej.Drugi linoryt z monotypią, zatytułowany „Górnicy II” przedstawia kompozycję czterech głów górników w odzieży roboczej i hełmach ochronnych. Artystka umieściła głowy górników na tle okna w windzie. Na pierwszym planie po lewej stronie znajduje się duża głowa górnika, dalsze umieszczone są w głębi za nią. Rysy twarzy portretowanych osób są wyraziste, rzeźbione mocnymi cięciami rylca w linorycie. Te śmiałe, oparte na kontraście mocne cięcia biało-czarnego rysunku stonowane są monotypią.

Komentarze

Dodaj komentarz