post image

Głosować można TUTAJ.

lista projektów ogólnomiejskich poddanych pod głosowanie

lista projektów lokalnych poddanych pod głosowanie

Szczegóły zgłoszonych projektów

Głosować można w sposób tradycyjny – wrzucając kartę do głosowania do urny lub przez Internet.

Aby zagłosować tradycyjnie, należy udać się do Punktu Informacji Miejskiej halo!Rybnik lub do Urzędu Miasta Rybnika (sala 257). Pracownicy urzędu miasta będą wydawali karty do głosowania, po wcześniejszym wpisaniu danych osoby głosującej. Dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania zostaną wydrukowane na karcie do głosownia, która zostanie wydana osobie głosującej. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje numer projektu lokalnego lub/i numer projektu ogólnomiejskiego.


Każdy głosujący, który uda się do jednego z dwóch punktów, otrzyma jedną kartę do głosowania. Karty do głosowania można pobrać w dwóch punktach do głosowania, zgodnie z następującym harmonogramem pracy:

Punkt Informacji Miejskiej halo!Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 20:

  • poniedziałek – czwartek w godz. 10.00 – 19.00
  • piątek w godz. 10.00 – 13.00

Urząd Miasta Rybnika, sala 257, II piętro (nowa część)

  • poniedziałek – środa w godz. 08.00-15.30
  • czwartek w godz. 08.00-18.00
  • piątek w godz. 08.00-13.00


Na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu poprzez przycisk przekierowujący do strony, na której można oddać głos. Każdy głosujący podaje: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, następnie wybiera projekty, na które chce zagłosować.

Głosowanie elektroniczne trwa od poniedziałku, 21 października br. od godz. 8.00, do piątku, 25 października br. do godz. 24.00.

Wszystkie projekty lokalne i ogólnomiejskie są wybierane w drodze głosowania. Minimalna liczba głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji musi wynieść 4.000 w przypadku projektów ogólnomiejskich, a w przypadku projektów lokalnych – 5% liczby mieszkańców dzielnicy miasta, której projekt dotyczy:

wymagana liczba oddanych głosów na projekty lokalne przez mieszkańców danej dzielnicy

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.