Prosto z Funduszu

W związku z koronawirusem do odwołania WFOŚiGW pracuje zdalnie. Kontakt z pracownikami Funduszu jest możliwy wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adresy: biuro@wfosigw.katowice.pl, czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, doradztwo@wfosigw.katowice.pl lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL).

W wyjątkowych sytuacjach można dzwonić pod numery telefonów:

Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200, Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej – tel. 32 60 32 374, Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji - 32 60 32 233, Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237, Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 222, Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341, Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 245, Zespół Kontroli Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 380, Zespół Umów – tel. 32 60 32 231, Zespół Doradców Energetycznych - dostępni pod tel. komórkowymi, szczegóły na: /www.wfosigw.katowice.pl.

 

320 tys. zł na zielone pracownie

Fundusz rozstrzygnął 6. edycję konkursu "Zielona Pracownia_Projekt `2020", skierowanego do szkół podstawowych i średnich, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach. Z 206 zgłoszeń jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację placówki otrzymają łącznie 320 tys. zł.

Wśród laureatów są: Szkoła Prywatna "Żorek" w Żorach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, Szkoła Podstawowa w Rudach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie i Szkoła Podstawowa w Bluszczowie.

1 kwietnia ruszy nabór wniosków w kolejnym konkursie "Zielona Pracownia `2020". Najlepsze pracownie będą mogły otrzymać dotację w wysokości aż do 30 tys. zł. W związku z pandemią koronawirusa termin składania wniosków wydłużono do końca kwietnia.

 

Wydłużenie naboru o dofinansowania

Zarząd Funduszu zdecydował w piątek o wydłużeniu do 30 kwietnia terminu naboru wniosków z zakresu: ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej. Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz