post image
Starostwo całkowicie zamknęło drzwi dla ludzi z zewnątrz, wyjątkiem są osoby wcześniej umwione / powiatwodzislawski.pl

Starostwo całkowicie zamknęło drzwi dla ludzi z zewnątrz. Wyjątek zrobiono tylko dla umówionych wcześniej telefonicznie. Miejsce do składania dokumentów (pojemnik) znajduje się na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

- Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia wpływu prosimy nadawać w placówkach pocztowych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy mieć profil zaufany. Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków – informuje Wojciech Raczkowski, kierownik biura komunikacji społecznej i informacji.

W sprawach wymagających osobistej obecności (np. odebranie tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego) trzeba wcześniej umówić się telefoniczne. Poniżej wykaz telefonów:

ul. Bogumińska 2
Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

ul. Pszowska 92a
Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
Wydział Oświaty: 32 453 99 66
Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

ul. Mendego 3
Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
– wydawanie map: tel. 32 453 97 83
– wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
– obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
GEO-INFO Delta: https://systherm-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html
– koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.