post image
Nowo zakupione komputery za pośrednictwem szkół ponadpodstawowych w powiecie wodzisławskim trafiły do uczniów / powiatwodzislawski.pl

Środki pochodzą z projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

To odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze stanem epidemii koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na kilka tygodni stworzyło nową rzeczywistość prowadzenia zajęć edukacyjnych – tzw. nauczanie zdalne. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed monitorami komputerów w swoich mieszkaniach. Niestety nie wszyscy mają odpowiedni sprzęt czy dostęp do internetu, przez co w niektórych przypadkach realizowanie podstawy programowej było utrudnione.

- Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, takiego jak laptopy, tablety czy dostęp do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do realizacji zdalnych lekcji. Na ten cel przeznaczono łącznie 186 mln zł. Nasz powiat otrzymał 99 899,60 zł – informuje Wojciech Raczkowski ze starostwa w Wodzisławiu.

Jak dodaje, w odpowiedzi na potrzeby uczniów, powiat nie zwlekał w czasie. Dzięki szybkiemu działaniu udało się zakupić sprzęt, który już następnego dnia został przekazany dyrektorom szkół do rozdysponowania!

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.