Jako je ze tōm ekologijōm?


Dejma na to u nos w dōma: Dobre ôblycze, co już go niy potrzebujymy, to piyknie wypierymy, spakujymy do nelōnowych bojtlōw a zaniesymy do kōntynera. A potym to idzie dali do przerōbki, a PCK dostanie s tego pora groszy. Czasym jak mōmy rzeczy praje nowe abo mało użyte, to mōj chop zaniesie to wszyjstek na zbiōrka przi kościele. I tak tyż robiōm moji znajōmki. Bo wszyjscy pamiyntōmy te ciynżki kryzysowe czasy, jak nic kupić niy szło! Wtynczos moja kamratka chciała pō mie połotane galoty po naszych synkach, bo praje galot do swoich dwōch „chacharkōw” nojwiyncy potrzebowała. Jednako przi kożdej gospodarce sōm taki szmaty, co sie na nic niy nadowajōm, abo taki ôblycze, co je tak fest użyte, że to je gańba kerymu dać! Przidoł by sie kōntyner na taki dziadostwo! Z tego do sie jeszcze wiela rzeczy zrobić, choćby yno taki „czyściwo” abo „wata” do polstrowanego noczynio. Dać tam kōnsek piankowego szwamu je nojprości, ale eli nojzdrowi do nos? Przeca te plastiki już cołki świat zawalajōm?
Dejcie se tyż pozōr jak pōdziecie kupować jodło. Jedni bierōm wszyjstek kilami a drudzy na placki, niy yno bezto, że sōm szpydlikorze, ale skuli tego, że niyradzi jodło wyciepujōm! Trza nakupować podle tego wiela sie zjy, bo przeca te dziesiyńć plackōw do dwōch – trzech ludzi na wieczerzo isto styknie, a nic sie niy zmarnuje! Jo sie tyż trzimia tyj staryj zasady, że jak jaki jodło (miynso, chlyb abo jarzina) dō dōm prziniesa, to sie go starōm tak przerobić, coby wyniyś ze chałpy yno to, co sie już na nic niy nodowo! Ze suchego chleba warzymy wodziōnka, ze żymłōw robiymy „armeriter” abo „francuski grzanki”. Miynso, co sie już troszka przejadło, bo go bōło zatela, idzie do fanzolowyj abo grochowyj zupy, a resztōwki wusztōw a wyndzōnki dodowōm do żuru abo do „bigosu”, co nōm tyż fest smakuje. Zimne ziymioki przerobia dycki na kluski, knedle abo kopytka. Myśla, ze wy tyż to znocie ôd swojich mamulkōw a starkōw. Te jodło je łacne a dobre, ale coby go zrobić, to kupa czasu potrza! A tego to jeszcze nikaj niy przedowajōm i jo se myśla, że to praje bez tyn brak czasu ta ekologijo nōm troszka chrōmie, a Wy co padocie?

Komentarze

Dodaj komentarz