post image
Rybnicka Fabryka Maszyn Ryfama wkrtce przestanie istnieć / Pixabay

Grupa Famur dopasowuje struktury produkcyjne do zmieniających się potrzeb rynkowych. W praktyce oznacza to m.in. likwidację oddziału w Rybniku i przeprowadzenie zwolnień grupowych, obejmujących 204 pracowników. Decyzję podyktowało spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza w górnictwie oraz pandemia koronawirusa.

„Zarząd FAMUR SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.04.2020 r. podjął uchwałę dotyczącą optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez skoncentrowanie prowadzenia działalności w grupie produktowej przenośników zgrzebłowych w jednym zakładzie produkcyjnym i w ślad za tym postawienia w stan likwidacji oddziału D450 w lokalizacji Rybnik („Oddział”)” - czytamy w komunikacie.

Zmiany mają ograniczyć negatywne skutki mniejszych zamówień w następstwie globalnego kryzysu wywołanego pandemią. Kontrahenci Famuru w kraju i zagranicą powstrzymują się bowiem z inwestycjami w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło produkowanych w Rybniku przenośników zgrzebłowych.

Firma wyliczyła, że w tym roku sprzeda przenośniki za około 8 mln zł, dla porównania w 2019 było to ok. 30 mln zł. Przychody mogą być jeszcze mniejsze wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej. Według zarządu sytuacja nie poprawi się w perspektywie krótko- ani średnio-terminowej.

„W otoczeniu rynkowym następują istotne zmiany, co potwierdza również otrzymana 23 kwietnia 2020 roku informacja z Polskiej Grupy Górniczej o konieczności czasowego zawieszenia wykonywania umów między innymi na wcześniej zamówione maszyny i urządzenia – w tym również przenośniki zgrzebłowe - w następstwie wystąpienia w tym przedsiębiorstwie stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” - czytamy dalej w komunikacie.

Dlatego spółka dostosowuje strukturę organizacyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Koncentruje produkcję przenośników marki Nowomag i Ryfama tylko w jednym oddziale w Nowym Sączu. Likwidacja oddziału w Rybniku spowoduje zwolnienia grupowe 204 pracowników.

Dzieje Rybnickiej Fabryki Maszyn Ryfama sięgają końca XIX wieku. Swój początek wzięła z małej kuźni założonej około 1893 roku. Na przełomie XIX i XX wieku dobudowana została odlewnia i warsztat mechaniczny. Fabryka przez lata produkowała na rzecz górnictwa.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.