post image
Archiwum / Grzegorz Matusiak

Do Jastrzębia-Zdroju przyjechał 46 lat temu. Był wówczas proboszczem parafii św. Katarzyny. Równolegle realizował i prowadził budowę kościoła NMP Matki Kościoła, "na górce". Kościoła, skupionego wokół jednego z największych osiedli mieszkaniowych - Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. W okresie strajków górniczych w roku 1980, 1988 a także w kolejnych ks. Prałat Bernard Czernecki, w swoich kazaniach, w tych szczególnie trudnych okresach dla strajkujących górników i robotników oraz ich rodzin, przypominał o wartościach jakimi powinien kierować się człowiek i naród by obronić swoje prawo do godności, i wolności. Jest jednych z tych wyjątkowych kapłanów dla ludności regionu i Śląska, którzy bezgranicznie poświęcili się obaleniu systemu totalitarnego w Polsce. Dla mnie jest jednym z wybitnych autorytetów wśród nauczycieli kapłanów, który potrafi bezwarunkowo stawać w obronie ludzi pracy, w obronie godności człowieka. W walce o wolność i prawdę, sprawiedliwość i godne życie ludzi, pamiętam jak na mszach św. śpiewał "Ojczyznę wolną racz nam dać Panie ...". Wspominam świat tamtych czasów z księdzem prałatem, który wielokrotnie podkreślał jak ważną rolę w okresie kolejnych strajków pełnili górnicy, mówiąc, "weszliście do historii`. Jak mówił, "to górnicy ponieśli pochodnię płonącą w ciemności. Dzięki ich walce "biało-czerwony" sztandar zaczął powiewać jako symbol nad wszystkimi narodami, które ukochały wolność".

 

Uważam, ze dzięki duchowemu wsparciu księdza prałata Bernarda Czerneckiego, zarówno górnicy i ich rodziny a także liczni mieszkańcy Śląska, mogli z wiarą, odwagą i przekonaniem wpływać i walczyć o budowę społeczeństwa alternatywnego. Istotą w walce o wolne słowo a także ludzką godność, od pierwszych strajków górników w 1980 roku, przez kolejne trudne okresy, było silne wsparcie Kościoła katolickiego, odpowiedzialnego za losy robotników wraz z rodzinami. Wykorzystanie Radia Solidarność, licznych pism i wydawnictw a także podziemnym wszechnicom i bibliotekom, ruch związkowy skutecznie odkłamywał bolesną historię, fałszowaną przez długie dziesięciolecia.

 

Uważam również, że współczesne związki zawodowe, aktywnie i skutecznie działające w sferze tworzenia rozwiązań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach społecznych i zawodowych, w istotnym stopniu poziom profesjonalności, zawdzięczają działalności duszpasterskiej jak i społecznej księdza prałata Bernarda Czerneckiego.

 

Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP. Zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, felietonista Tygodnika Regionalnego Nowiny

 

Komentarze

  • Kuba .......Każdy ma coś złego i dobrego...25 lat żyłem w Komunie i 25 lat w Kapitalizmi.....Każdy ma coś złego i dobrego...25 lat żyłem w Komunie i 25 lat w Kapitalizmie Pierwsi więzili a nawet zabijali ale i Oni jak uczy historia byli mordowani i tłamszeni,więzieni i wyzyskiwani przez książęta ,carów, królów i szlachtę. Tępili Kościół który niejednokrotnie niby wówczas służąc Bogu służył własnym dobrom ziemskim u szlachty, sprzyjał i wspierał tą byłą książęcą władzę ogłaszając ,że ?wszelka władza od Boga pochodzi? co doprowadziło do nadmiernie bezpodstawnego poddaństwa plebsu i w sumie do I wojny światowej a przez to wielu cierpień. Kościół to nie tylko władza kościelna ,to cały Lud Boży a więc Bóg musiał ująć się i za swoim ludem. Bóg taką mentalność ówczesnych przywódców kościoła chciał też poskromić zezwalając na taki tok dziejów jak i kiedyś gdy Lud wyzwolony przez 40 lat po pustyni. Joanna dArc obecna swieta powiedziała kiedyś , jestem z Kościołem tak długo jak Kościół jest z Bogiem. Kościół Carów ,Królów ,Szlachty -dbający o własne dobra ziemskie nie był z Bogiem i dlatego musiał się nawrócić i dopiero Kościół nawrócony ( nie Cara,nie Szlachty ) a Boga mógł dzięki łasce Bożej pokonać Komunę. Przez to Komuniści w odwecie za taką postawę księży niszczyli nawet i wiarę- Kościół więc miał grzech za które przeprosił Jan Paweł II ... ale i trzeba uznać ,że Komuniści pobudowali miasta ,zlikwidowali analfabetyzm, wyregulowali rzeki , postawili wiadukty, tak właśnie takie z którymi obecna władza ma jak w Jastrzębiu dzisiaj problem bo nie mają za co go odbudować -jedna mała rzecz, pobudowali także tory kolejowe które obecni asfaltują .., No i nastąpił Demokratyczny Kapitalizm który na tej bazie wyzwolił inwencję ludzką, rozwój technologi, produkcje przedmiotów codziennej potrzeby, dostępne ogólnie wykształcenie wyższe lecz także sprowadził niebywałe niekontrolowane bezrobocie ,wyzysk, ukazał POdlośc jednostek a nawet całych grup, zdolność grabienia tego co Tusk Donald sam nigdy nie wypracował. Słowem wykorzystano położenie naiwnego ,niedoświadczonego w oszustwach społeczeństwa. Demokratyczny Kapitalizm ?dzieci resortu? otworzył granice, wprowadził swobodę poruszania się, możliwość zwiedzania i zarobkowania w świecie ale i przez to obecną pandemię która przypomniała nam ,ze nie jesteśmy Stwórcą lecz nadal tylko Jego stworzeniem. Wszystko to jest następstwem moim zdaniem wyższego planu -Planu Bożego . Pamiętam jak podczas wizyty Papieża Ratzingera w Oświęcimiu ?Bóg zapalił na nieboskłonie kolorową tęczę jak by chciał powiedzieć -odkładam łuk swój aby już nie było wrogości między Wami.?
  • Kto wie Kto wieZawsze się zastanawiam jak by wyglądała teraz Polska gdyby nie było Komunizmu jako okres przejściowy . Czy byli by nadal książęta, Królowie,szlachta, dwory ,demokracja. Czy istniał by niezależny wolny kościół pod kierownictwem "Papieża". Czy były by raczej nadal czworaki i 2000h majątki ziemskie.

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.