Ôbiecano prymijo


Kamraci mieli troszka kwaśne machy, ale tyn porwały chop padoł mu: No tōż, pōdźcie s nami! I tak kupōm prziszli pod chalpa ôd tego istnego, wleźli na zegrōdka a potym do lauby za chałpōm. Chop wyciōngnōł korbflasza dōmōwego wina, a kufki, co trzimoł tam skryte przed babōm i tego wina wszyjskim poloł. Za kwila prziszło mu do gowy, co im jeszcze yno jakigo jodła do szczynścio brakuje. Bezto skoczył zaroz do chalpy, a padoł swoji babie, że prziwiod zocny byzuch, a ôna by miała im wszyjskim przirychtować co dobrego do jodła.
– Zabij ta nasza kura – padoł – naworz dobryj zupy z nudlami, a ku tymu klōski a modro kapusta! Ja, jeszcze by sie zeszło kōnsek miynsa, bo na tyj kurze to wiela miynsa niy bydzie…
Baba niy myślała tyj kury zbijać, bo przeca ôna im pora jajec kożdy tydziyń śniosła, ale niy wiedziała, jako to mo pedzieć tymu swojimu gupielokowi, coby haje przi ludziach niy narobić! Ôroz uwidziała sekretorza, co wyjrzoł ze lauby, a zaczon szpacyrować po jejich zegrōdce. Wtynczos baba bōła już w dōma a padała chopu tak:
– Chopeczku roztōmiły, jo tyj naszyj kury niy zabija! Jo niy chciałach ci tego godać, ale ku ni kożdy dziyń rano chodzi kokot ôd twojigo sekretorza, to by bōła potym ôstuda! Jo wiym, co jo zrobia, jo wōm żuru nawarza!
Jak pedziała, tak zrobiyła.Za to potym te wszyjski naprańce ze lauby, społu ze jejim chopym po rōnczkach jōm całowali, bo im dobrze ze tōm kwaśnōm zupōm utrefiła! Sekretorz, człowiek światowy, te całowani zaczōn, to ôni tyż ni mogli być gorsi! Musiała sie przed nimi ôganiać, bezto do chałpy śmiatała, aże sie kurzyło! Dobrze, że to bōło bez lato, bo potym sie te chopiska we tyj laubie pokładli, a do rana spali jak zabici. Piyrszy sie ôbudziył sekretorz a prziszoł dō dōm ku babie pytać ô kwaska ze kapusty. Gibko sie pozbiyroł a cis do roboty i ani jeś nic niy chcioł. Reszta ôchlapusōw stanyła dziepiyro we połednie, aże to bōł dziyń roboty, to wszyjscy za ta bumela dostali nagana, a gospodorzowi ta wielgo prymijo cofnyli, ô to sie już sōm sekretorz postaroł!

Komentarze

Dodaj komentarz