Jak rybak oszukał Śmierć


Wszyjskich rechtorōw Fojt mioł już prziôbiecanych, ale brakowało mu yno historyka. We kuratorium mu poradziyli, coby se na tyn czos wziōn jakigo starego rechtōra na pynzyji, a na drugi rok isto jakigo modszego mu znojdōm. Fojtowi spōmniało sie, że zno taki jednego belfra ze Ôpolo. Tyn chop bōł już keryś rok na pynzyji, ale ze gowōm dali u niygo bōło we porzōndku, bezto mōg jeszcze dziecka uczyć! Starzik Kowalczuk, co bōł rodym ze wschodu, rod na to przistoł, bo nic go we Ôpolu niy trzimało, a już we czyrwniu zameldowoł sie we N. Zatym cicho siedzioł, ale ōgrōmnie rod szpasy robiōł i po dwōch miesiōncach nadarziła mu sie tako przileżitoś.
Jechoł cugym ze Ôpolo do Nysy kej sie ku niymu przisiod jedyn taki modziok, co tyż do N. mioł jechać. Tyn mody rod se po naszymu pogodoł, bezto sie radowoł, że na krajana trefiōł! Bo jak go starzik wyczuł, że mody je Ślōnzok, to zaczōn ś nim godka po ôpolsku. Synkowi ani do gowy niy prziszło, że tyn chop co ś nim godo, sie tyj naszyj ślōnski godki po wojnie wyuczōł! Tak se berali aż dojechali do Nysy. Tam sie przesiedli na drugi cug, a mody wyzdradziył starzikowi, że jedzie yno do R. a potym pōdzie piechty do N., bo tam cug jeszcze niy jedzie! Wiedzioł to ōd swojigo starzika, co bōł tam jeszcze za staryj Polski. Chłopy sie rozłōnczyli we R. a mody mioł nadziejo, że sie jeszcze kejś potkajōm, yno niy prziszło mu do gowy, że bydzie to tak gibko! Tyn modziok poszeł bez las a za trzisztwierci godziny bōł we N. Tam zaroz poszukoł szkoła, a panoczka kerownika. Tyn chop akuratnie cosik robiōł we hinterhausie, a ze daleka wrzeszczoł: Pōjdōm ku mie! Mody prziszoł bliżyj, a tym chop dali głośno na niygo wołoł! W kōńcu modziok spytoł sie kerownika czamu porzad tak wrzeszczy?
– To ôni niy sōm gusi? – Dziwowoł sie tyn chop, co tyż bōł ze naszych strōn, a trefiył tam za nakazym pracy.
Za kwilka sie wszyjstek wyjaśniyło, że to wymajstrowoł starzik Kowalczuk. Ôn wiedzioł, że cug jedzie terozki już do N., ale tymu modymu tego niy padoł. Bezto we szkole bōł przed nim, a kerownikowi nagodoł, że jedzie sam jedyn modziok ze Katowic, ale ôn je cołkym guchy i starzik sie ôgrōmnie staroł. jako tyn istny bydzie sam te dziecka uczyć. Taki to bōł wigyjc!

1

Komentarze

  • Grymlino. To co zawsze, to co zawsze! 20 maja 2020 18:10Znowu chochlik drukarski tytuł ze "straszków" ,a treść z działu po naszymu ! Serdecznie moich czytelników za tę pomyłkę przepraszam

Dodaj komentarz