post image

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wystąpi do Rady Powiatu z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia. Nowa szkoła ma powstać w ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. i kształcić póki co w trzech zawodach.

Branżowa szkoła II stopnia to według starych zasad rodzaj technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, obecnie przekształconych w branżowe szkoły I stopnia. Jeżeli na jej utworzenie zgodę wyrażą powiatowi radni, od września będzie można w powiecie wodzisławskim uzyskać kwalifikacje technika na trzech kierunkach: mechanika (MEC.09), elektryka (ELE.05) i budownictwo (BUD.14).

Szkoła będzie oferowała naukę w systemie zaocznym, która będzie trwać dwa lata. Po jej zakończeniu prócz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika będzie można podejść do matury, a następnie podjąć studia wyższe.


Galeria

Image alt

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.