Jasełka, szopki i inne


W imprezie mogą uczestniczyć zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz grupy działające przy parafiach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i placówkach wychowania pozaszkolnego. Prezentacja może przybrać formę widowiska jasełkowego, szopki, spektaklu teatralnego lub występu grupy kolędników. Nie może trwać dłużej niż 20 minut.Karty zgłoszeń należy nadsyłać na adres: Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów: 415 32 14 i 415 44 08, wew. 329.Wyróżnione zespoły zakwalifikują się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w dniach 10-12.01 w MOK-u w Radlinie.Przegląd ma na celu m.in: kultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych z Gwiazdką, gwary śląskiej, poszanowania innych kultur obecnych na Śląsku, wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.

Komentarze

Dodaj komentarz