post image
Czy kolej wróci do Jastrzębia? Wszyscy wierzą, że tak / Pixabay

W poniedziałek w jastrzębskim magistracie spotkają się reprezentanci lokalnych samorządów z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny w Warszawie. Tematem dyskusji będzie, oczywiście, budowa szybkiej kolei.

Celem spotkania będzie przedstawienie zweryfikowanych wariantów przebiegu linii KDP na odcinku Katowice – Jastrzębie – granice państwa. Wyjaśniane będą również szczegóły przyjętych rozwiązań, odnosząc się m.in. do konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (SSL), realizowanych przez spółkę na przełomie lutego i marca.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.