Piękne kamienice


Autorem zdjęć jest Sylwester Wlaźlak, a autorem reprodukcji fotografii - Marek Krakowski.To druga już publikacja tej autorki - po „Kapliczkach, figurkach i krzyżach przydrożnych ziemi raciborskiej”, wydana przy współudziale Urzędu Miejskiego w Raciborzu.Książka „Kamienice Raciborza” dokumentuje najciekawsze dokonania architektoniczne tego miasta z lat 1860-1920. Pokazuje urodę ocalonych od wojennej zagłady kamienic (85 proc. budynków przedwojennego Raciborza uległo zniszczeniu w 1945 roku), począwszy od pierwszych, czynszowych z połowy XIX wieku, po budowane do wybuchu II wojny światowej kompleksy mieszkalne w stylu konstruktywizmu i modernizmu.Pierwsze, pochodzące z drugiej połowy XIX stulecia kamienice Raciborza, były to budynki na ogół trzykondygnacyjne z fasadami o dekoracjach wywodzących się z klasycyzmu. Koniec XIX wieku przyniósł ekspansję stylów historyzujących. Początek wieku XX natomiast był to okres narodzin i królowania secesji. Powstałe wówczas kamienice zdobione były ornamentyką w kształcie ostu, róży polnej, bratka, irysa, powojów, nenufarów, a także łabędzi, motyli, węży, nierzadko też ludzkich postaci. Najpiękniejsze kamienice secesyjne projektował w Raciborzu wykształcony w Berlinie Jan Affa - budowniczy pochodzący z polskiej rodziny osiadłej w Gamowie. Najsłynniejszymi architektami kamienic w stylu eklektyzmu byli: Herman Arwański, Georg Luther i Paul Kuhnert.W latach dwudziestych nastąpił w Raciborzu odwrót od modelu ozdobnej kamienicy czynszowej. Zastąpiły ją trzy lub czterokondygnacyjne starannie zabudowane kwartały domów z wewnętrznym dziedzińcem. Były to budowle urbanistyczne przypominające charakterem współczesne osiedla mieszkaniowe. Królował w nich styl modernizmu i konstruktywizmu. W Raciborzu tak zabudowane zostały ulice Winna, Miarki, Bonczyka, Czekoladowa, Podwale, Opawska i Waryńskiego.W pierwszej części książki autorka pomieściła esej na temat rozwoju budownictwa czynszowego i osiedlowego Raciborza. Potem następuje część dokumentacyjna, ozdobiona archiwalnymi i współczesnymi fotografiami kamienic. Zawiera ona rejestr kilkudziesięciu najpiękniejszych i najbardziej reprezentacyjnych dla Raciborza kamienic. Publikacja została zaopatrzona także w słowniczek terminologiczny, ułatwiający zrozumienie występujących w tekście specjalistycznych terminów architektonicznych. Zawiera również tłumaczenie na język niemiecki i czeski.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz