post image

Budowa PSZOK-u została zaplanowana na dwa etapy. Dopiero co ruszyły prace, a miasto już złożyło wniosek do urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie na rozbudowę punktu.

Projekt polega na wykonaniu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji, a także promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego otrzymał 1 006 813,38 zł unijnego wsparcia. To 85 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe "BORBUD" sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Komentarze

Dodaj komentarz